NotíciesAcord històric per a cogestionar 500 km2 del litoral gironí amb l'objectiu de potenciar la preservació i l'ús sostenible del recurs pesquer


5 Juny 2018

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Institut de Ciències del Mar i els pescadors de les confraries de Blanes, Palamós, Roses, el Port de la Selva i Llançà s’uneixen en una iniciativa única a la regió mediterrània: 500 km2 del litoral gironí seran vedats o gestionats pel mateix sector pesquer i s’hi implementaran mesures per a potenciar la sostenibilitat i la preservació dels recursos marins.

L’acord, que s’ha presentat el passat dissabte en una jornada en la que han participat Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims,  Eusebi Esgleas, patró major de la Confraria de Pescadors de Blanes, i Joan Batista Company, investigador del departament de Recursos Renovables de l’ICM-CSIC, té per objectiu establir en diversos caladors pesquers explotats per flotes d’arrossegament de diferents confraries de la província de Girona, un model de cogestió en què participin pescadors i científics, amb el suport de l’administració.

Aquestes àrees gaudeixen de característiques biològiques i ecosistèmiques que tenen un valor significatiu quant a la reproducció i/o alevinatge d’espècies d’alt interès pesquer. Per tal d’assolir-ho, es vol regular l’accés i l’esforç pesquer a l’interior d’aquestes zones.

La idea d’impulsar una gestió singular dels caladors va sorgir arran de la conscienciació del mateix sector respecte al deteriorament dels recursos pesquers. Així doncs, va ser el mateix col·lectiu de pescadors qui van tenir la iniciativa d’anar més enllà de la normativa i implementar mesures pròpies per a potenciar la sostenibilitat i la preservació del recurs.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, el sector pesquer es va posar en contacte amb l’administració (Generalitat de Catalunya) i amb el sector científic (Institut de Ciències del Mar, del CSIC) per tal de rebre assessorament. En aquest sentit, el equip científic de l’ICM s’esta encarregant del seguiment de les poblacions de peixos i crustacis en aquestes zones per tal de copsar els efectes de les noves mesures de gestió sobre les poblacions pesqueres objectiu. D’altra banda, l’administració acompanya en tot moment el sector pel que fa a la gestió i les disposicions a aplicar en un règim de cogestió, i també hi posa a disposició el finançament europeu requerit.

Imatge: Mapa de zones vedades per acord de les confraries de Pescadors de Blanes, Palamós i Roses.

 

En línia amb les polítiques europees de conservació dels recursos

Aquesta iniciativa contribueix de manera destacada a assolir els objectius de sostenibilitat establerts per la Política Pesquera Comuna i exemplifica l’aposta del sector català d’arrossegament per la recuperació dels recursos pesquers de manera compatible amb el manteniment de la viabilitat socioeconòmica del sector.  L’acord arriba just en el moment que la Comissió Europea ha presentat una proposta de reglament per a un pla de gestió sub-regional de la pesca d’espècies de fons a la Mediterrània Occidental, que properament es discutirà al Parlament Europeu.

 

Els científics de l'ICM, referents per a la gestió de recursos pesquers

Aquest acord coincideix amb la publicació en el BOE de la renovació del Pla de Gestió de la gamba vermella, unes mesures engegades el 2013 que regulen la captura d'aquesta espècie de gamba (Aristeus antennatus) en diversos caladors de pesca de Palamós, ajustant el nombre de barques i vedes de pesca, que es renoven ara fins el 2023, després dels bons resultats obtinguts durant el primer lustre d'aplicació. El grup de recerca de Joan B. Company, s'encarrega també d'avaluar l'estat d'aquestes poblacions i aconsellar les mesures adequades per garantir la seva sostenibilitat en el futur. Aquest pla juntament amb el nou acord del litoral gironí, situa els científics de l'ICM com a referents en la gestió de recursos pesquers del nostre litoral.

 

Més informació: Generalitat de Catalunya