NotíciesAvançant en la restauració dels hàbitats marins i la seva biodiversitat


Preparació de trasplantes de gorgònies en Illa Gallinara | MERCES
23 Maig 2018

Els dies 23, 24 i 25 de maig té lloc en l'Institut de Ciències del Mar la reunió anual del projecte MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas), el primer projecte europeu del programa Horizont 2020 dedicat a la restauració d'ecosistemes marins degradats.

La degradació dels ecosistemes és un problema que afecta en tots els hàbitats marins des de la costa fins al mar profund. Desenvolupar estratègies globals que incloguin eines i protocols de restauració, campanyes de comunicació, marcs legals i incentivar la participació del sector privat és essencial per fomentar accions de restauració a escales que garanteixin la recuperació de la funcionalitat dels ecosistemes marins i la conservació de la biodiversitat.

El projecte MERCES, de 4 anys de durada, implica a 28 socis de 16 països coordinats per la Universitat Politècnica de Marche (Itàlia). En l'Institut de Ciències del Mar, Joaquim Garrabou coordina la línia d'accions dedicada als hàbitats rocosos costaners, centrada en la restauració de boscos de macroalgues i poblacions de corals i gorgonias; i Josep Maria Gili i Andrea Gori les accions de restauració d'hàbitats profunds.

Aquesta trobada, que reuneix a més de 80 persones de centres de recerca europeus, combinarà xerrades de convidats experts en restauració marina, entre les quals cal destacar la de Sergi Tudela, representant de la Direcció general de Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb presentacions dels diferents grups de treball per compartir els resultats i activitats realitzades durant l'últim any, així com la programació de les accions per aconseguir els objectius del projecte.

Més informació a la web del projecte: www.merces-project.eu