Base de dades científiques

AFORO (Anàlisi de FORmes d'Otòlits): Catàleg en línia oberta d'imatges de otòlits i anàlisi de la forma associada a través de tècniques de reconeixement de patrons.
Web: http://aforo.cmima.csic.es/

 

 

MAPES DE SALINITATS I HUMITAT DEL SÒL: mapes regulars elaborats a partir de les mesures del satèl·lit SMOS o bé fusionant dades SMOS amb dades d’altres satèl·lits. Mapes del Centre Expert  en Calibració Radiomètrica i Salinitat Oceànica (SMOS-BEC) de Barcelona, una iniciativa conjunta entre el CSIC i la Universitat Politècnica de Catalunya per contribuir al segment de terra de la missió Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) de l’Agència Espacial Europea.
Web: http://cp34-bec.cmima.csic.es