En els últims anys, les arribades d’eixams de meduses a les nostres costes s’ha convertit en un fet habitual. Lluny de ser un fenòmen típicament d’estiu, les arribades es produeixen durant tot l’any. Alguns episodis durant l’ivern han portat mès meduses a les platjes catalanes que la majoría de les arribades de l’estiu. La tendencia general es que si mes aviat hi han algunes platges on les arribades son més probables que la resta, la presencia de meduses es un fenómen poc predicible.

L’espècie que causa més problemes, Pelagia noctiluca, arriba de mar obert gràcies al desplaçament de mases d’aigua per la força del vent. Les condicions ambientals de la zona costera tenen poc que veure amb les proliferacions de meduses. Front a aquesta situació no hi ha una sol·lució a curt plaç per evitar les arribades però si que es poden desenvolupar i planteixar una serie de mesures i protocols d’actuació que permetin minimitzar les consecuencies de la presencia de meduses en les platges. Aixó ha estat una constant en el projecte durant els dos últims anys.

Els protocols son la concecuencia tant d’una recollida cada vegada eficaç de dades a nivell de platja com del resultat dels experiments que es duen a terme als laboratòris de l’Institut de Ciències del Mar. Aixó fa que la línea a seguir sigui millorar encara mès en la recollida de dades a nivell de platges, en l’estudi minuciós d’aquestes dades i en el desenvolupament d’experiments cada vegada mès adressats a identificar aspectes claus de la biología de les espècies.

Un altre aspecte important del projecte i que va en la línea dels bons resultats asolits fins ara, ha estat l’importancia de la col.laboració amb diferents colectius. Sobre tot els tècnics de l’ACA, els socorristes i personal a nivell de platja dels ajuntaments i un colectiu cada vegada mès rellevants com son les voluntàris externs. Quedan, encara, alguns fronts per aprofundir i altres per començar a desenvolupar com es l’estudi dels avistaments i la seva quantificació dels registres aèris o el poguer disposar d’un àmpli colectiu de voluntàris.

Tot junt te que portar a poguer tenir un projecte de seguiment i de prevenció d’un fenòmen que tenim que considerar com ja habitual a les nostres platges, que es ùnic a nivell espanyol i europeu. El principal objectiu es coneixer el millor possible el curs habitual del fenómen, gestionar-lo amb garantíes per fer un bon pla de prevenció i amb el temps tenir la capacitat de coneixer les causes i buscar les solucions.

 

 
 
 
 
medusa@icm.csic.es