Index
Back

Què són les meduses?
Les medusae són cnidaris ("Cnida" = ortiga, en grec) com ho són les anèmones, gorgònies i coralls. Aquest grup animal presenta cèl.lules urticants conegudes com a cnidocistes o nematocistes i que utlitzen per a capturar preses i com a defensa. Aquestes cèl.lules contenen una càpsula dins de la qual hi ha un filament enrotllat i verí. Quan una presa contacta amb la superfície de la medusa, s'obren els cnidocistes i els filaments s'ejecten i es claven a la presa bo i injectant-li el verí.

Quines espècies són comunes a la costa catalana?

 • Pelagia noctiluca
 • Chrysaora hysoscella
 • Rhizostoma pulmo
 • Cotylorhyza tuberculata
 • Una altra espècie, el sifonòfor Physalia physalis és menys freqüent.

Què fer quan es veuen meduses a alta mar?
Si ets pescador o navegant i veus un gran nombre de meduses prop de la costa, truca al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya (93-4840000), Seguretat Ciutadana (092) o Protecció Civil (93-4820325) i dóna la posició i la direcció que prenen les meduses. Aquesta informació permetrà establir una acció preventiva a les platges afectades.

Què fer si hi ha moltes meduses a la costa?

 • Tencar la platja al menys durant 24 hores
 • Prendre precaucions fins i tot si les meduses estan lluny de la línia de costa. No deixar-se portar per la confiança. L'acció de les onades trenca els tentacles i les cèl.lules dels fragments flotants de medusa estan actives.
 • Treure fora de l'aigua, amb precaucions, tantes meduses com sigui possible. Recollir amb cura aquelles que estan a la platja.
 • Avisar els banyistes no familiaritzats amb aquests organismes que no les toquin fins i tot si semblen mortes. ATENCIO especial amb els nens i persones amb historial d'al.lèrgies (atòpies o asma), persones que ja han estat picades per meduses i persones amb problemes cardíacs.
 • No pasejar per la platja ni pel batent de les onades, on poden abundar els fragments de medusa.
Un període d'un dia de sol és necessari per desactivar les cèl.lules urticants.
LA MILLOR PREACAUCIO QUAN LES MEDUSES ESTAN VORA LA PLATJA ÉS MANTENIR-SE FORA DE L'AIGUA I LLUNY DEL BATENT DE LES ONADES.

Què fer si t'ha picat una medusa?

 • No fregar mai la zona afectada, ni amb sorra, ni amb la tovallola.
 • No netejar mai la zona afectada amb aigua dolça, utilitza sempre aigua salada.
 • Aplica fred sobre la zona afectada durant 5 minuts fent servir una bossa de plàstic on hi hagi gel. Mai apliquis gel directament, a menys que sigui fet amb aigua de mar. Si el dolor continua, cal aplicar altra volta el gel durant 5 minuts.
 • Extreu les restes de tentacles que estiguin enganxades a la pell, tenint cura amb els dits. Si l'estat de la víctima empitjora progressivament després d'haver-hi aplicat gel, i comencen complicacions respiratòries, convulsions, o alteracions cardíaques, cal portar la persona immediatament a l'hospital més proper.
ATENCIO: les persones que han estat picades una vegada estan sensibilitzades, i una segona picada pot produir una reacció més important.
SI ÉS POSSIBLE:
Intenta identificar l'espècie de medusa que ha originat la picada perquè, si la identificació és correcte, els següents tractaments poden usar-se per a desactivar els cnidocists:
 • Per a Pelagia noctiluca, una solució saturada de sulfat de magnesi en una solució de clorur sòdic en la proporció 3.5 gr per cada 100 ml.
 • Per a Chrysaora hysoscella, una solució aquosa concentrada 1:1 de bicarbonat sòdic.
 • Per a Rhizostoma pulmo i Cotylorhiza tuberculata, una solució saturada de sulfat magnèsic en una solució de clorur sòdic en la proporció 3.5 gr per cada 100 ml o una solució aquosa concentrada 1:1 de bicarbonat sòdic.
 • Per a Physalia physalis, vinagre (àcid acètic al 4-6 %).

Això és tot amics, fins la propera picada!!