NotíciesBiotecnologia per reduir la contaminació per mercuri en sediments marins


Foto de grup del projecte MER-CLUB
23 Abril 2020

- L’objectiu del projecte MER-CLUB és desenvolupar una tecnologia basada en l’ús de bacteris marins que tinguin la capacitat de degradar un compost de mercuri tòxic que es bioacumula a la xarxa tròfica i, així, millorar la qualitat del medi marí.

- La iniciativa es va posar en marxa a finals del 2019, coordinada pel centre tecnològic AZTI i amb la participació de set socis internacionals, incloent-hi l’ICM-CSIC, diverses universitats i centres tecnològics i una PIME.

- La investigació està finançada pel programa de la Unió Europea EASME, Fons Europeu Marítim i de Pesca (EMFF) i té un pressupost d’un milió d’euros.

 

Els sediments tenen un paper clau en els ecosistemes marins, ja que proporcionen nutrients que formen part de la dieta d’espècies aquàtiques, i recursos minerals que garanteixen la riquesa biològica i la diversitat. Malauradament, la contaminació resultant dels efluents industrials i les aigües residuals s’acumula en aquests sediments, convertint-los en un reservori contaminant. Fins a l’aparició de l’aplicació de la Llei d’abocament (als anys 90), els sediments havien acumulat grans quantitats de metalls, inclòs mercuri.

Per reduir la presència de mercuri en els sediments i millorar la qualitat del medi marí, un consorci internacional liderat per la doctora Laura Alonso-Sáez d’AZTI, un centre tecnològic especialitzat en el valor de la cadena alimentària i marina, i format per l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC, IP: Silvia G. Acinas), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, IP: Olga Sánchez), la Universitat Sueca de Ciències de l'Agricultura (SLU, IP: Stefan Bertilsson), la Universitat de Pau i el País de l'Adour (UPPA, IP: David Amouroux), l'Associació per a les Tecnologies innovadores Mèdiques, Bio- i Ambientals (GMBU, IP: Ulrich Soltmann) i una PIME, AFESA Medio Ambiente SA (AFESA, IP: Eduardo Alzola), desenvolupa el projecte de recerca MER-CLUB.

El projecte, que va començar a finals del 2019, es centra en desenvolupar una solució biotecnològica que utilitzarà bacteris detoxificadors per reduir la presència de mercuri en sediments marins.

"MER-CLUB inclou el disseny d'una tecnologia de bioremediació de sediments marins contaminats amb mercuri utilitzant bacteris marins detoxificadors. La bioremediació és el procés biotecnològic que implica l'ús de microorganismes per restaurar un entorn alterat per contaminants. En altres paraules, utilitzem els recursos microbians de la natura i el coneixement tecnològic per retornar la natura al seu estat inicial ”, assegura la Dra. Silvia G. Acinas, que dirigeix les anàlisis d’Òmiques de MERCLUB a l’ICM-CSIC.

Una prova de concepte del nou sistema de bioremediació es realitzarà a una planta pilot per AFESA, en el marc de la iniciativa. Abans d’arribar a aquesta prova, es desenvoluparan diverses línies d’investigació fonamentals mitjançant mètodes innovadors, com tècniques avançades de cultiu de microorganismes sobre sediments marins per AZTI, aïllament de cèl·lules individuals de consorcis detoxificadors de mercuri per SLU, tècniques Òmiques per conèixer la diversitat de detoxificadors de mercuri per ICM-CSIC, caracterització fisiològica de microorganismes degradadors del mercuri per UAB, immobilització de cèl·lules detoxificadores de mercuri per GMBU i anàlisis isotòpiques de mercuri per part de l’UPPA, entre d’altres.

El projecte pretén proporcionar una alternativa biotecnològica per reduir els nivells de mercuri en sediments dragats de manera que puguin tornar a la natura amb seguretat i millorar així la qualitat ambiental.

 

Una resposta global

La contaminació per mercuri és un problema global crític i té un gran impacte socioeconòmic i ambiental. Des de l'inici de l'era industrial, els nivells de mercuri al medi han augmentat considerablement, fins a arribar a concentracions que afecten els organismes als ecosistemes.

La contaminació industrial, perjudicial per al medi marí a nivell local, regional i mundial, genera conseqüències greus per al medi natural i, sobretot, per a la salut humana. A nivell local, algunes indústries que han utilitzat mercuri en els seus processos tecnològics, han generat nivells alts de contaminació als seus voltants. Però, a més d’aquesta contaminació local, hi ha formes de mercuri volàtil que, un cop arriben a l’atmosfera, poden recórrer grans distàncies i allunyar-se molt dels seus orígens.

La Convenció de Minamata és un tractat internacional dissenyat per reduir el mercuri al medi ambient, obligant els països involucrats a reduir les emissions de mercuri, controlar la contaminació i el tractament dels llocs afectats.

El projecte MER-CLUB s’ajusta plenament als objectius de Minamata, dissenyant noves tecnologies per reduir la contaminació causada per aquest metall.

"El mercuri és un contaminant que pot acabar en sediments marins i es pot transferir i acumular a través de diferents organismes a les xarxes tròfiques fins arribar a nosaltres. Els efectes del mercuri sobre la salut humana són molt importants. Així doncs, reduir els nivells de mercuri en els sediments costaners mitjançant la bioremediació és la base de la restauració de l'ecosistema. Una disminució de les concentracions de mercuri als ecosistemes marins tindrà, sens dubte, un impacte directe i positiu en la salut humana", precisa la Dra. Andrea G. Bravo investigadora de l'ICM-CSIC, amb un ampli historial de recerca en contaminació per mercuri en sediments de sistemes aquàtics.

Finançat a través del Fons Europeu Marítim i de Pesca (EMFF), MER-CLUB continuarà fins al 2021 amb un pressupost d’un milió d’euros.

Més informació a www.mer-club.eu