<a href="/l%E2%80%99icm-aposta-la-cogesti%C3%B3-pesquera-les-esp%C3%A8cies-comercials-de-catalunya">L’ICM aposta per la cogestió pesquera per a les espècies comercials de Catalunya</a><div>17 Octubre 2018 - El departament de Recursos Marins Renovables de l&#39;ICM-CSIC participa en un nou projecte de cogesti&oacute; dels recursos marins a Catalunya, amb el que es realitzar&agrave; el seguiment...</div> <a href="/identifiquen-les-%C3%A0rees-del-mar-mediterrani-m%C3%A9s-amena%C3%A7ades-l%E2%80%98impacte-de-l%E2%80%98activitat-humana">Identifiquen les àrees del mar Mediterrani més amenaçades per l‘impacte de l‘activitat humana</a><div>5 Octubre 2018 - Un nou estudi de la Universitat de Barcelona (IRBio), el Institut de Ci&egrave;ncies del Mar (ICM-CSIC) i l&#39;Estaci&oacute; Biol&ograve;gica de...</div> <a href="/reduir-la-pesca-podria-no-ser-suficient-recuperar-esp%C3%A8cies-sobreexplotades-i-ecosistemes-en-el-futur">Reduir la pesca podria no ser suficient per recuperar espècies sobreexplotades i ecosistemes en el futur</a><div>25 Setembre 2018 - Els esfor&ccedil;os actuals de reducci&oacute; de la pesca podrien no ser suficients per recuperar els recursos pesquers d&#39;esp&egrave;cies natives...</div>

Esdeveniments

26/10
Dr. Tina Santl-Temkiv
08/11
Esther Garcés, Daniel Closa i Daniel Arbós

Publicacions recents

Rabosky D.L., J. Chang, P.O. Title, P.F. Cowman, L. Sallan, M. Friedman, K. Kaschner, C. Garilao, T. J. Near, M. Coll, M.E. Alfaro
Nature, 559, 392-395. DOI: 10.1038/s41586-018-0273-1
Guerrero E., J.-M. Gili, F. Maynou, A. Sabatés
Journal of Plankton Research, 40, 2, 178-196. DOI: 10.1093/plankt/fby001
López-Escardó D., J. Paps, C. de Vargas, R. Massana, I. Ruiz-Trillo, J. del Campo
Scientific Reports, 8, 9106, 1-14. DOI: 10.1038/s41598-018-27509-8

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos