Esdeveniments

Canvi Climàtic i Salut a Catalunya: l'informe de la Secció de Ciències Biològiques de l'IEC

11 Octubre 2019
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Drs. Cèlia Marrasé, Francesc Peters
Filiació: 
Departament de Biologia Marina i Oceanografia, Institut de Ciències del Mar

Resum

            Avui dia hi ha un consens generalitzat en el món científic que s’està produint un canvi climàtic i que la causa principal d’aquest canvi és l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera produïda pels humans. Les tendències globals o regionals es reprodueixen i es manifesten clarament a Catalunya amb un increment de la temperatura, una reducció de la precipitació i una pujada del nivell del mar. El canvi climàtic comporta l’increment d’una sèrie de riscos per a la salut humana, ja sigui de manera directa —els més obvis són, potser, les diverses afectacions per un increment de la temperatura mitjana i en episodis extrems d’onades de calor—o indirecta, a través de múltiples altres factors, tant ecosistèmics com socioeconòmics, que alhora venen condicionats pel canvi climàtic. Les afectacions relatives a malalties cardiovasculars, respiratòries, renals, mentals i infeccioses són les més importants que es coneixen a dia d’avui. 

 

Breu biografia

            Cèlia Marrasé, Deputy Director of the ICM-CSIC, graduated in Biological Sciences (University of Barcelona, 1980). She obtained his PhD (Ecology) in 1986 at the University of Barcelona under the supervision of Dr. Ramon Margalef. Her scientific objectives are related to plankton ecology. During her PhD and postdoc periods she evaluated experimentally the importance of nutrients and turbulence in the structure (diversity) and function of phytoplankton assemblages. The experience acquired during these periods provided the fundaments to coordinate a European project, in which it was formulated a general conceptual framework for nutrient and predation alterations in presence of turbulence. Later, she became interested in the microbial role on the remineralization of organic matter, in particular in the environmental constrains for the complete organic matter degradation in deep waters.  To achieve her objectives, she combined field studies with theoretical and experimental work. She was the head of the department of Marine Biology and oceanography of the Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC, Barcelona) from 2009 to 2014. She is the president of the Iberian society of ecology (SIBECOL).

            Franz (Cesc) Peters, graduated in Biological Sciences (Autonomous University of Barcelona, 1989). He obtained his PhD (Ecology) in 1994 at the University of Georgia (USA) under the supervision of Dr. Larry Pomeroy. His main scientific interest is the dynamics of marine microbes and plankton, especially from a biogeochemical perspective. He has worked on the effects of temperature and turbulence on plankton, protistan grazing, the dynamics of nutrients in coastal areas and the effects of atmospheric deposition in marine systems. He has developed laboratory systems to study plankton under controlled turbulent conditions. He is involved in outreach activities and in addresing environmental problems, including climate and global change, atmospheric pollution, water use, plastic pollution, fisheries overexploitation, marine production, and the relationship between planetary and human health. He is the editor-in-chief of Scientia Marina and since 2014 is the head of the Department of Marine Biology and Oceanography.