Esdeveniments

Com sortir d'una època glacial: una perspectiva paleoceanogràfica

29 Abril 2016
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Dra. Eva Calvo
Filiació: 
Departament de Biologia Marina i Oceanografia, Institut de Ciències del Mar, CSIC

Resum

Els arxius paleoclimàtics, i els sediments marins entre ells, ens permeten establir com ha evolucionat el sistema oceà/atmosfera/continent a diferents escales de temps, com aquesta evolució ha determinat el clima del planeta i com aquest ha modulat la química, física i biologia oceànica. En el context actual d’augment en les emissions de CO2 i canvi global, mirar enrere ens permet identificar els rangs de variabilitat natural del planeta, i així poder avaluar les possibles conseqüències dels canvis presents. En aquest sentit, la constatació, a finals dels anys 80, de l’estreta relació entre CO2 i clima al llarg del darrer milió d’anys va posar de manifest el papel clau d’aquest gas d’efecte hivernacle en l’evolució climàtica de la Terra. No obstant, el mecanisme últim darrera les baixes concentracions de CO2 registrades durant les èpoques glacials és encara una de les més grans incògnites en el camp de la paleoceanografia i en l’estudi del cicle del Carboni, a més de limitar la nostra capacitat per realitzar previsions sobre la velocitat i magnitut de canvis climàtics futurs. En aquest seminari, presentaré els mecanismes, o combinació de mecanismes, que podrien ser al darrera d’aquesta evolució conjunta de CO2 i temperatura, tot centrant-me en la sortida de la darrera glaciació. Mostraré reconstruccions de temperatura, producció exportada i canvis en la circulació oceànica a partir de l’anàlisi de testimonis sedimentaris del Pacífic equatorial i de les altes latituts de l’Hemisferi Sud.

Entrada lliure i gratuïta.

 

Breu biografia

Llicenciada en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997) i Doctora en Química per la Universitat Politècnica de Catalunya (2001). Després d’una estada postoctoral a la Research School of Earth Sciences (The Australian National University; 2001-2005), s’incorpora a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona amb un contracte I3P del CSIC, on posteriorment obté un contracte ‘Ramón y Cajal’. Des del 2015, és Científica Titular a aquest mateix centre i integrant del Grup de Recerca en Biogequímica Marina i Canvi Global. És membre del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC; 2009-present) i Secretària del recentment constituït Comité Nacional de Future Earth. La seva recerca inclou la reconstrucció del clima passat de la Terra a partir de l’anàlisi geoquímic i isotòpic de sediments marins i coralls amb l’objectiu d’establir la resposta i influència dels oceans en la variabilitat climàtica i la seva relació amb el CO2 atmosfèric. Més recentment, ha estat també involucrada en estudis de l’impacte de la progressiva acidificació oceànica sobre organismes marins.