Esdeveniments

El pla del lluç a Roses: Un exemple d'autogestió

6 Maig 2016
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Dra. Laura Recasens
Filiació: 
Departament de Recursos Marins Renovables, Institut de Ciències del Mar, CSIC

Resum

La gestió dels recursos pesquers demana un treball conjunt de les diferents parts implicades. A Catalunya, administració, pescadors, científics i ONGs han impulsat la creació d’entorns de col·laboració i discussió conjunta per tal d’aconseguir que les pesqueres siguin sostenibles. A Roses, a iniciativa de la Confraria de Pescadors, s’ha establert des de febrer de 2014, una àrea protegida a la pesca d’uns 50 km2 en una zona de reclutament de lluç, a 130 metres de fondària. En el marc d’un Pla Pilot de la DGPAM de la Generalitat, s’ha dut a terme un seguiment científic d’un any de la comunitat bentònica i demersal dins de l’àrea protegida i s’han comparat els resultats amb els d’una zona de pesca propera. En el cas del lluç s’ha trobat que dins l’àrea protegida hi ha una abundància, sobre tot de lluç petit per sota de la talla legal de captura (<20 cm), de gairebé el doble (560 ind/km2 dins, 301 ind/km2 fora). El mateix hem trobat per al conjunt de la comunitat demersal, on tots els grups estudiats presenten densitats significativament més altes dins la zona protegida. A nivell d’espècies el cranc ermità (Pagurus prideauxi) i la seva anemone associada (Adamsia carcinopados) junt amb el crinoïdeu Leptometra phalangium i el trígild Lepidotrigla cavillone, són algunes de les espècies que es troben en quantitats força més elevades dins la zona protegida.

Entrada lliure i gratuïta.

 

Breu biografia

Laura Recasens és doctora en Biologia des del 1992. La seva recerca s’ha centrat en les comunitats de peixos demersals de la costa catalana, concretament en aspectes de la seva biologia: demografia i reproducció; sobre tot en espècies comercials, terreny en el qual també participa del seguiment i avaluació de les seves poblacions. Desenvolupa la seva activitat científica dins del Departament de Recursos Marins Renovables de l’ICM i participa del Grup d’avaluació d’estocs del Mediterrani (SGMED) de la UE. Ha dirigit el projecte “Pla Pilot de seguiment biològic del lluç (Merluccius merluccius) en els caladors del port de Roses (ROSES)”.