Esdeveniments

El projecte MEDEAS: és possible una societat sense combustibles fòssils?

10 Novembre 2017
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Dr. Jordi Solé
Filiació: 
Departament d'Oceanografia Física i Tecnològica, Institut de Ciències del Mar

Resum

El projecte H2020 MEDEAS (www.medeas.eu) analitza la transició a energies renovables a nivell global i europeu. MEDEAS està arribant al seu equador i ja tenim alguns resultats tant pel que fa a la construcció del model socio-economic-energètic que es farà públic el proper mes de febrer, com pel que fa resultats i publicacions. En aquesta xerrada s’introduiran, en primer lloc, les anàlisis fetes sobre escenaris futurs de transició energètica tenint en compte les previsions de l’IPCC, seguidament s’explicaran els darrers resultats pel que fa a estimacions de com pot ser un transport totalment renovable tant a nivell global com a nivell europeu, i també es comentaran les anàlisis fetes sobre quin impacte té en el desenvolupament renovable l’evolució futura de la producció de petroli feta per l’Agencia Internacional de l’Energia. Finalment, es presentarà el model MEDEAS amb alguns resultats a nivell global pel que fa a l’evolució del sistema socio-econòmic en el marc del canvi climàtic i la transició energètica a fonts renovables.

 

Breu Biografia

Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona en 1996 i Doctor en el programa de doctorat del departament de Física Aplicada a la Universitat Politècnica de Catalunya el 2004. Jordi Solé és especialista en tres àrees principals. Processos físics a l’Oceà: dinàmica de la capa de barreja, inestabilitats i modelització numèrica amb models de circulació regional (ROMS, www.myroms.org). Oceanografia biològica: estudi de les proliferacions algals nocives, modelització numèrica i interaccions física-biologia. Modelització i anàlisi energètica: models energètics, estudi de sèries temporals utilitzant tècniques d’anàlisi del senyal, física estadística i sistemes dinàmics. Durant la seva carrera científica ha realitzat dues campanyes oceanogràfiques i diverses campanyes de mostrejos periòdics en el port de Barcelona. Ha participat en 21 projectes científics, sent líder de quatre d’ells. Des de l’any 2009 ve desenvolupant diverses activitats divulgatives sobre el canvi climàtic, la problemàtica de la crisi energètica i l’escassetat de recursos materials al planeta. Actualment és l’investigador principal del projecte H2020 MEDEAS (www.medeas.eu).