NewsEn memòria de l'oceanògraf químic Antoni Ballester (1920-2017)


Antoni Ballester
16 February 2017

El professor Antoni Ballester Nolla ha mort a l’edat de 96 anys. Era Llicenciat en Químiques i Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i va desenvolupar la major part de la seva carrera científica al que ara és l’Institut de Ciències del Mar.

Va introduir importants innovacions en la recerca química de l’institut i entre les darreries dels anys 60 i principis dels 70, amb motiu de la seva participació en campanyes oceanogràfiques a l’Antàrtida i al NW d’Àfrica, va posar en marxa un sistema d’anàlisi en continu de temperatura, salinitat i concentracions de nutrients en aigua de mar que en aquell temps va representar una gran novetat. Més tard, el Dr. Ballester va tenir un paper cabdal en el desenvolupament del programa espanyol de recerca a l’Antàrtida i en l’establiment de la base antàrtica espanyola a l’illa de Livingstone.

Ja feia molts anys que el Dr. Ballester havia patit un accident vascular cerebral. Aquells que van conèixer el seu caràcter fort en plena activitat trobaran a faltar la gran empenta i entusiasme d'un científic amb idees brillants, innovadores, engrescadores i visionàries. Descansi en pau.