Esdeveniments

Eogeryon elegius, un dels crancs moderns més antics del món

3 Febrer 2017
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Àlex Ossó
Filiació: 
Col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Resum

La troballa d’Eogeryon elegius en nivells del Cenomanià superior (Cretaci) de Condemios de Arriba (província de Guadalajara) és excepcional. Malgrat la seva edat, Eogeryon elegius és sense cap dubte un Heterotremata (Eubrachyura) molt avançat. Les comparacions amb tots els Heterotremata coneguts del Cretaci i també amb formes terciàries i actuals, ens indiquen que tot i les afinitats, especialment amb els portunoids, les diferències existents entre ells, tant morfològiques com temporals, justifiquen la creació d’una nova família, Eogeryonidae, dins de Portunoidea, per tal d’encabir el nou taxó. L’avançat grau de carcinització que, malgrat la seva antigor, presenta Eogeryon elegius, ens indica que els seus ancestres ja eren tàxons prou avançats, i que els seus orígens s’haurien de situar, si més no, a la part baixa del Cretaci Inferior, molt més enrere del que l’actual registre fòssil ens mostra.

 

Breu biografia

Àlex Ossó (Tarragona, 1954). Aficionat a la paleontologia, col·laborador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del Museu Geològic del Seminari de Barcelona. Tot i que el meu principal interès és aprofundir en el coneixement dels decàpodes fòssils, he fet algunes col·laboracions divulgatives sobre paleontologia local, principalment dels fòssils del Camp de Tarragona, com "Taurons de terra endins" (2006) o "Geolodia Tarragona" (2010, 2012). A partir del 2009, fruit del meu compromís científic, vaig començar a publicar articles científics sobre decàpodes fòssils. A dia d’avui he publicat vint-i-tres articles que descriuen unes vint noves espècies, vuit gèneres nous i quatre famílies noves, de decàpodes de diferents parts del món. També he assistit i fet presentacions a diferents congressos, destacant el Symposium on Mesozoic and Cenozoic Decapod Crustaceans. He actuat també com a revisor d'articles de diverses publicacions científiques com Zootaxa, Cretaceous Research, Paleontología Mexicana, e Bulletin de la Société Géologique de France. Actualment estic treballant en la fauna de decàpodes del Cretaci Inferior de la Conca Salou-Garraf, Zona d’Enllaç i Conca del Maestrat.