Eventos

El desenvolupament del cervell i la contaminació particulada de l'aire

23 Febrero 2018
12:15
Ubicación: 
Sala d'Actes
Impartida por: 
Dr. Jordi Sunyer
Filiación: 
Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)

Resum

 L’exposició a la contaminació atmosfèrica és diària i afecta al conjunt de tota la població. Tanmateix, existeixen grups de població especialment sensibles als seus efectes per la vulnerabilitat de l’etapa d’exposició, com al començament de la vida i la infància. L’estudi BREATHE sobre l’avaluació dels efectes de la contaminació atmosfèrica a les escoles i el desenvolupament neurològic dels infants a Barcelona, va concloure que existia una afectació negativa en la maduració del cervell en aquesta edat. La millora en el desenvolupament cognitiu dels infants durant el transcurs de l’estudi va ser menor en els infants d’escoles amb nivells més elevats de contaminació respecte al dels nens de les escoles amb els nivells més baixos. En un nou estudi, els investigadors d’ISGlobal hem trobat que l'exposició crònica als hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA), procedents del trànsit rodat, durant la pre-adolescència està associada amb canvis subclínics en el nucli caudat del cervell, fins i tot en nivells per sota dels límits establerts per la Unió Europea.

 

Breu biografia

Jordi Sunyer és coordinador del programa de Salut Infantil de l’Institut de Salut Global de Barcelona i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra. És el fundador i coordinador de la cohort de naixement INMA a Espanya i investigador principal de diversos estudis internacionals, que inclouen l’”ERC Advanced Grant BREATHE:  BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine particles in scHool children”. La seva recerca els darrers anys es basa en els efectes dels contaminants sobre el desenvolupament i la salut infantil. El 2014 va guanyar el premi més prestigiós mundialment de medi ambient i recerca en salut, el Premi John Goldsmith per les seves destacades contribucions al coneixement i la pràctica de l’epidemiologia ambiental. Les contribucions més importants de la carrera científica del Dr. Sunyer han estat:

• Descobrir l’origen de les epidèmies d’asma de Barcelona.

• Liderar la recerca en els efectes aguts de la contaminació de l’aire a l’asma i la MPOC, contribuint en el desenvolupament metodològic i el descobriment d’efectes per sota dels dintells de qualitat de l’aire.

• Descobrir els efectes del DDT en el desenvolupament cognitiu.

• Ser pioneer en la descoberta dels ‘obesogens’ (disruptors hormonals que actuen en l’obesitat).

• Creació i lideratge de la cohort de nou-nats INMA, la més important en l’estudi dels efectes ambientals prenatals i a l’inici de la vida en el desenvolupament i la salut infantil a nivell Europeu.

• Liderar el descobriment dels efectes la contaminació prenatal de l’aire en el desenvolupament del cervell, la cognició i la conducta.