Eventos

Jornada d’homenatge a Antoni Ballester

26 Enero 2018
10:00
Ubicación: 
Sala d'Actes
Impartida por: 
Jordi Serra, Josefina Castellví, Jordi Camp, Jordi Salat, Jordi Font, Marc Garcia, Marta Estrada i Joan Rovira

Antoni Ballester i la recerca oceanogràfica

10:00            Presentació

10:10            Jordi Serra                    Antoni Ballester, professor

10:20            Josefina Castellví           Antoni Ballester a l’Institut d’Investigacions Pesqueres

10:30            Jordi Camp                    L’escafandrisme científic

10:50            Jordi Salat                     Anàlisi en continu de l’aigua de mar

11:10            Jordi Font                      Antoni Ballester pioner de la teledetecció de l'oceà

12:00            Marc Garcia                   Antoni Ballester i la Universitat Politècnica de Catalunya

L’Antàrtida. Del Magga-Dan a la base espanyola

12:20            Marta Estrada                Introducció i primera part: Argentina

12:35            Joan Rovira                   Segona part: Polònia i primer “desembarcament” a Illa Decepció

12:50            Josefina Castellví           Tercera part: La base espanyola

13:10            Cloenda