Esdeveniments

Gats i tigres ... sota el mar? Una aproximació taxonòmica i etològica a la simbiosi en organismes bentònics

15 Juny 2018
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Dr. Daniel Martin
Filiació: 
Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB - CSIC)

Resum

El caràcter habitualment críptic de les simbiosis en les que intervenen els invertebrats marins ha fet que, amb poques excepcions, siguin més mal conegudes que les terrestres, malgrat la funció paradigmàtica d’alguns consorcis simbiòtics en hàbitats com ara els esculls de corall tropicals. Tot i això, es evident que els simbionts contribueixen de manera molt rellevant a la biodiversitat dels ecosistemes bentònics marins, encara que un elevat percentatge d’associacions s’han conegut per casualitat i només se’n te constància a partir de les descripcions originals. D’altra banda, malgrat el recent (i notable) augment dels estudis en aquest camp, encara queda molt per descobrir, tant pel que fa a la taxonomia com a la etologia dels organismes que hi intervenen.

En general, la gent tendeix a pensar que nomes els essers humans son capaços de desenvolupar comportaments complexos. Per extensió, també ens resulta còmode trobar conductes comparables en animals superiors, com per exemple en altres mamífers. Dos casos concrets serien els hàbits juganers dels gats, o les estratègies d’aguait i caça dels grans felins. Però, poden els invertebrats desenvolupar també comportaments complexos dirigits cap a objectius concrets? L’estudi de dos especies d’invertebrats simbionts ens demostra que la resposta a aquesta pregunta és, òbviament, afirmativa.

 

Breu biografia

Daniel Martín és Doctor en Ciències Biològiques (Ecologia) per la Universitat de Barcelona i Investigador Científic del CSIC adscrit al Departament d’Ecologia Marina i al Grup de Recerca Ecologia Molecular del Bentos Marí de CEAB, on va ser Vicedirector des del 2001 al 2002 i Director des del 2003 fins al 2014. Les seves principals línies d’investigació se centren en el bentos marí, especialment en la taxonomia, ecologia i biologia dels anèl·lids poliquets, i amb un èmfasi particular en l’estudi de les relacions interespecífiques de caire simbiòtic en les què intervenen aquests organismes.