NotíciesL’ICM aposta per la cogestió pesquera per a les espècies comercials de Catalunya


Captura d'un vaixell d'arrossegament de fons (Costa Catalana). Autora: Anabel Colmenero / ICM-CSIC
17 Octubre 2018

El departament de Recursos Marins Renovables de l'ICM-CSIC participa en un nou projecte de cogestió dels recursos marins a Catalunya, amb el que es realitzarà el seguiment biològic i pesquer de les principals espècies comercials en tota la costa catalana, entre les que es troben la sardina, el lluç i la gamba vermella.

En els últims anys, les accions conjuntes entre el sector pesquer i la comunitat científica han desembocat en Plans de Gestió oficials o mesures puntuals, que han servit per posar a prova els models de cogestió i com a exemples d'èxit a escala local. Amb l'experiència obtinguda, el nou projecte pretén unir esforços i coneixement per analitzar l'estat de les poblacions de les principals espècies d'interès comercial a la costa catalana: el seitó, la sardina, el lluç, la gamba vermella, l'escamarlà, el pop de roca, el pop blanc i el sonso, així com obtenir informació de la resta de les espècies comercials d'importància local.

 

Compromís conjunt per millorar la gestió pesquera

La col·laboració entre científics i pescadors servirà per consolidar les mesures de cogestió que actualment s'estan implementant de forma individual en diferents pesqueres, posar en comú l'experiència adquirida i traspassar el coneixement científic al conjunt de confraries de la costa catalana.

Desenvolupar mesures de gestió consensuades amb el sector pesquer, avalades pel coneixement científic actual i recolzades per l'administració competent és un model que assegura millor l'execució i efectivitat de les mesures, amb la finalitat última d'aconseguir una millora de les poblacions i els seus ecosistemes.

En el marc del projecte es realitzarà un mostreig mensual durant dos anys en els principals ports pesquers de Catalunya, que servirà per recollir les dades biològiques de les diferents espècies; es farà un treball d'adquisició i síntesi de dades pesqueres històriques i actuals de tota la costa; i finalment es generarà un banc de dades que permetrà l'anàlisi i avaluació dels recursos pesquers a llarg termini. Amb tot això es pretén aconseguir la missió principal del projecte: millorar la governança pesquera a través de les iniciatives de cogestió.

El projecte, denominat "Transferència de coneixement i seguiment biològic-pesquer de les principals espècies comercials de la costa catalana (SAP)", ha estat atorgat per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020.

 

Imatge: Caladors de les pesqueres demersals de la Costa Catalana. Autor: José Antonio García.