NotíciesL'ICM participa en un estudi sobre l'impacte del gavià argentat en la salut pública


20 Abril 2018

El passat 14 d'abril es va iniciar el projecte BCN-GULLS, una iniciativa per estudiar l'impacte del gavià argentat sobre la salut pública a la ciutat de Barcelona.

L'estudi està impulsat des d'un conjunt d'institucions científiques que engloba a l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), l'Agència de Salut Pública de Barcelona, l'Institut Català d'Ornitologia, l'Institut de Salut Global (ISGlobal) i l'Estació Biològica de Doñana (CSIC). El projecte explica, a més, amb la col·laboració del Zoo de Barcelona.

El gavià argentat (Larus michahellis) és un ocell marín d'hàbits oportunistes adaptat a explotar, a més de recursos marins, aliment d'origen humà present en abocadors i zones urbanes. Aquest comportament i el fet que part de la població d'aquesta espècie porta bacteris nocius per a l'ésser humà, ha propiciat que sigui considerada una espècie plaga i que es relacioni amb l'epidemiologia de determinades zoonosis, malalties d'origen animal que poden, accidentalment, infectar a les persones.

En aquest nou projecte, un equip multidisciplinari compost per persones expertes en biologia, ecologia i microbiologia treballaran transversalment durant 5 anys per identificar el possible impacte zoonòtic del gavià argentat a la ciutat de Barcelona. Per a això, estudiaran els seus patrons de moviment, el seu comportament i els hàbitats que utilitza dins de la ciutat, amb la finalitat d'analitzar el potencial de transmissió de patògens que suposin un risc per a la salut de les persones i els animals de les zones afectades.

Per monitoritzar el comportament de les aus, es combinarà la identificació mitjançant anelles de lectura a distància amb dispositius de seguiment remot GPS. Gràcies a aquesta nova tecnologia, es podran identificar els llocs que més freqüenten, com aquells on s'alimenten o instal·len els seus nius. A més, de cada gavina es prendran mostres microbiològiques per analitzar el seu potencial zoonòtic, és a dir, la probabilitat de dispersió de bacteris patògens i la seva possible relació amb infeccions tant en humans com en animals domèstics.

Aquest estudi pretén conèixer en profunditat l'impacte del gavià argentat sobre la salut pública a Barcelona, de cara a una futura gestió adequada d'aquesta espècie a la ciutat.

 

Comunicació ICM-CSIC