NotíciesL'Institut d'Estudis Catalans premia a Clara Ruiz-González pel seu treball en metacomunitats microbianes


Clara Ruiz-González
19 Maig 2020

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha concedit els Premis Sant Jordi 2020, que distingeixen obres i investigadors de tots els àmbits de la ciència i la cultura catalanes.

Clara Ruiz-González, investigadora postdoctoral en el grup d'Ecologia Microbiana Marina de l'Institut de Ciències del Mar, ha rebut el premi de la Secció de Ciències Biològiques PIUS FONT I QUER de Ciències de la Vida, pel seu projecte “Metacomunitats microbianes: la dispersió i la connectivitat com a factors determinants de la diversitat i la funció dels microorganismes aquàtics”.

Clara Ruiz-González enfoca la seva recerca en entendre la relació entre la diversitat i la funció dels microorganismes aquàtics, fonamentalment bacteris, així com el seu paper en diferents processos biogeoquímics. Durant la seva carrera, va passar progressivament d'un estudi experimental i detallat de les respostes dels microorganismes marins enfront de factors ambientals, cap a una exploració més holística i teòrica dels processos regionals que expliquen la distribució d'espècies a la natura utilitzant la seqüenciació massiva d'ADN de comunitats bacterianes terrestres, d'aigua dolça i marines. Aquesta expansió en l'escala d'estudi, a més del pas de l'oceà a les aigües continentals, li ha permès explorar la rellevància de factors com ara la dispersió i la connectivitat en l'estructuració de comunitats microbianes aquàtiques. Alguns resultats mostren una gran connectivitat microbiana entre els ecosistemes terrestres i d'aigua dolça a través del moviment d'aigua en el paisatge, així com entre la superfície i el fons de l'oceà a causa de l'enfonsament de partícules.

Actualment lidera un projecte que tracta d'explorar la dispersió d'espècies entre els sistemes d'aigua dolça i marina investigant l'efecte de la descàrrega d'aigua subterrània al Mediterrani.

Més d'un segle reconeixent l'excel·lència catalana

Els Premis Sant Jordi, instituïts el 1914, constitueixen la tradició més antiga de l'IEC. Fa més d'un segle que aquests premis promouen la recerca científica de diversos àmbits, l'alta cultura i la llengua catalana. Els premis integren més d'una cinquantena de reconeixements, sota l'impuls de les diverses seccions, fundacions, societats filials de l'IEC i la Diputació de Barcelona. Aquest any, en total, els guardons superen els 172.000 euros.

La relació completa dels premis inclosos en El LXXXIX Cartell de premis i de borses d'estudi de l'IEC es pot consultar aquí.