NotíciesLa recerca sobre l’estructura del marge Nord de Tunísia premiada com a millor Màster de Geologia per la UB.


Seismicity distribution and present day GPS motions of the western Mediterranean region. Image: B-CSI
10 Octubre 2016

L’any 2012, en el marc d’un conveni de col·laboració en recerca amb l’empresa REPSOL, membres del grup Barcelona Center for Subsurface Imaging (B-CSI), de l’Institut de Ciències del Mar, van començar una recerca al Marge Nord de Tunísia. Dins d’aquest projecte, i amb col.laboració de companys de la UTM-CSIC, l’any 2013 es varen realitzar dues campanyes marines a bord dels vaixells oceanogràfics Garcia del Cid del CSIC i Ángeles Alvariño de l’IEO.

Les campanyes varen ser molt profitoses, i van permetre adquirir dades acústiques, sísmiques d’alta resolució, testimonis de sediment i dragues, i imatges i vídeos dels fons marins. Posteriorment, l’any 2015 es va portar a terme la campanya de camp a terra.

 

Primer esquema neotectònic del nord de Tunísia

El passat 27 de setembre, en Miquel Camafort Blanco, estudiant pre-doctoral del B-CSI, va presentar els resultats de l’anàlisi d’aquestes dades com a Treball Final de Màster (TFM) i va rebre el Premi Extraordinari de Màster de la Universitat de Barcelona pel curs 2014-15, de la mà del rector Dr. Dídac Ramírez i Sarrió.

Amb el TFM titulat "Quantitative morphometric analysis for the tectonic characterisation of northern Tunisia", codirigit per en César R. Ranero i la Eulàlia Gràcia, del Departament de Geociències Marines de l’ICM, amb la col·laboració dels geòlegs Guillermo Booth Rea i Vicente Pérez Peña de la Universitat de Granada, Camafort  va presentar un primer esquema neotectònic del nord de Tunísia mitjançant la interpretació d’anàlisis morfotectònics i de una campanya de camp.

Les dades aporten nous i interessants resultats sobre la tectònica activa d’una zona molt poc estudiada i d’especial interès per la seva localització, ja que es troba dins del cinturó orogènic del nord d’Àfrica que acomoda la convergència entre la placa Africana i la Euroasiàtica. A més, aquest estudi ha permès identificar falles actives prèviament desconegudes, amb les seves implicacions sobre el risc sísmic a la zona, així com esbrinar els mecanismes d’evolució de la xarxa de drenatge en aquesta zona, com per exemple la captura del riu principal de Tunísia (riu Medjerda) a causa de l’aixecament d’una vall veïna degut al moviment d’una gran falla inversa.

El premi li ha estat otorgat per la bona nota que Camafort ha obtingut en el “Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics” (especialitat en  “Riscos Geològics”), amb la qualificació de 9,5. Una part important de la qualificació li ha estat donada pel Treball de Fi de Màster (TFM), en el que en Camafort va obtenir un 10 (MH). Els resultats obtinguts del TFM formen part d’un article que ja s’ha enviat  a la revista TECTONICS.