NotíciesCientífics de l’ICM participen en una campanya per a la prevenció de riscos marítims.


Foto: Arantxa Lana
9 Setembre 2014

Científics de l'ICM  i de  l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (CSIC-UIB) participen fins el dijous 11 de setembre en un exercici de llançament i seguiment de 34 boies de deriva, el major nombre mai emprat en un exercici d'aquest tipus en aigües espanyoles. L'objectiu de la campanya oceanogràfica és millorar el coneixement de la dinàmica d'aquestes aigües, així com posar a prova les capacitats existents de predicció de trajectòries d'hidrocarburs, objectes o persones a la deriva a la zona de l'Estret de Gibraltar.

Aquest exercici, coordinat per Puertos del Estado, s'emmarca en les activitats del projecte MEDESS-4ms del Programa MED de la Unió Europea, dedicat a la prevenció de riscos i l'enfortiment de la seguretat marítima amb relació als abocaments d'hidrocarburs a la Mediterrània. El seu objectiu és construir una eina operacional que integri els diferents models de predicció d'abocaments i les bases de dades oceàniques i meteorològiques operacionals existents.

En l'exercici hi participen 4 embarcacions, 3 unitats de Salvamento Marítimo (SASEMAR) i una embarcació proporcionada per l'Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). Els equips oceanogràfics són aportats pel IMEDEA (CSIC-UIB), l'ICM (CSIC) i per Puertos del Estado.

Els investigadores del CSIC Emilio García-Ladona, de l’Institut de Ciències del Mar (ICM), i Jano Orfila, de l’Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), expliquen que per tal de monitorar la trajectòria de les diferents boies llançades i integrar les dades mesurades amb la resta d'informació oceà-meteorològica existent, s'ha establert una Unitat de Seguiment de l'exercici. Aquesta, amb base durant l'exercici en l'Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), està integrada per experts de les diferents institucions participants i connectada amb científics de diferents centres i universitats. A part de gestionar la informació i observacions en temps real, es realitzaran simulacions numèriques amb models d'abocaments d'hidrocarbur. Per a això s'utilitzarà informació ja existent, com la procedent del Radar-HF i dels sistemes de Mesura i Predicció locals desplegats al projecte SAMPA de Ports de l'Estat i l'APBA.

Projecte MEDESS-4MS

El projecte, que s'emmarca dins del Programa de Cooperació territorial de la UE MED, millorarà la competitivitat i la cohesió territorial de les regions Mediterrànies d'acord a una lògica de desenvolupament sostenible. El servei MEDESS-4MS, integra informació en temps real i permetrà la detecció precoç i el control eficaç de les crisis relatives als abocaments a la Mediterrània i marees negres derivades.

Els països beneficiaris d'aquest servei MEDESS-4ms són Xipre, Grècia, Montenegro, Itàlia, Malta, França i Espanya. Des d'una perspectiva exclusivament espanyola, dins del projecte MEDESS-4ms col·laboren les següents institucions i grups: IMEDEA (CSIC-UIB), ICM-CSIC, Ports de l'Estat, INNOVAMAR i l'APBA.

Estret de Gibraltar, nucli del tràfic marítim de la Mediterrània

La zona de l'Estret de Gibraltar és una de les zones del món amb més trànsit de vaixells -més de 100.000 anualment- i un punt calent pel que fa a nombre d'operacions de recerca i salvament en el mar es refereix. Cal destacar que a la zona es troba el Puerto Bahía de Algeciras, el de major activitat de la Mediterrània, que va registrar un trànsit de 91,1 milions de tones de mercaderies i 4,35 milions de contenidors en 2013.

D'altra banda, a causa la densitat de trànsit marítim que presenta la zona (amb la presència d'altres 4 ports amb alta activitat: Tarifa, Ceuta, Tànger Med i Tànger ciutat, i pas obligat de la majoria de les rutes marítimes) aquestes aigües estan exposades a hipotètics abocaments de hidrocarburs, al que cal sumar que es tracta d'una àrea d'alt valor mediambiental que inclou una important extensió de zones protegides.

Finalment, l'Estret és una regió d'alt interès per la seva singularitat oceanogràfica, ja que s'hi produeixen els intercanvi d'aigua entre la conca Mediterrània i Atlàntica, generant-se velocitats de corrent extremadament altes.

Informació de la campanya a traves de twitter: #MEDESS4MS

Enllaços

Projecte: Mediterranean Decision Support System for Marine Safety (MEDESS-4MS) www.medess4ms.es

Puertos del Estado http://www.puertos.es/