NotíciesAcaba amb èxit la campanya oceanogràfica SHAKE


Pilots del ROV i personal científic treballant al vaixell durant la campanya SHAKE. Foto: Zoraida Rosselló
30 Juny 2015

Científics de l'Institut de Ciències del Mar, conjuntament amb investigadors i tecnòlegs d'altres centres de recerca internacionals, han cartografiat algunes de les majors falles sismogèniques del Mar d'Alboran amb una resolució sense precedents. Ho han fet en la campanya recentment finalitzada SHAKE (acrònim del projecte del Plan Nacional de I+D+I “Searching tHe record of pAst earthquaKEs in south Iberia: Advanced technologies in marine paleosismology”), a bord del vaixell oceanogràfic Sarmiento de Gamboa i liderada per l'ICM-CSIC, en la qual s'han utilitzat sofisticats vehicles submarins d'última generació amb capacitat per treballar a grans profunditats (de 2000 a 3000 metres).

La investigadora de l'ICM-CSIC, Eulàlia Gràcia Mont, líder del projecte SHAKE, explica que encara que aquestes falles eren conegudes i estaven caracteritzades gràcies a anteriors treballs realitzats pel seu grup, el nivell de resolució dels mapes del fons i sub-fons marí (anàlegs als mapes i perfils topogràfics a terra) era relativament baix, de desenes de metres de resolució, atès que les mesures es realitzaven des de sistemes acústics localitzats en un vaixell. Durant la campanya SHAKE, en disposar de vehicles submarins autònoms equipats de sondes acústiques de molt alta resolució i al poder treballar a prop del fons marí, s'ha pogut examinar les falles i estructures associades, obtenint una cartografia de resolució decimètrica.

“La campanya SHAKE”, comenta Gràcia, “es la primera investigació dedicada íntegrament a la paleosismologia de les falles actives del Mar d’Alboran utilitzant vehicles submarins d’aquestes característiques. Per tal d’aconseguir una resolució molt elevada, similar a la que s’obté a terra mitjançant micro-topografies i trinxeres paleosismològiques, “estem utilitzant tècniques acústiques i òptiques d’avantguarda en paleosismologia marina, que ens permeten obtenir una resolució decimètrica en la cartografia del fons marí, fet que converteix aquesta campanya en una expedició sense precedents”

En els propers mesos, els científics analitzaran les dades adquirides durant la campanya SHAKE. L'objectiu principal d'aquest projecte és la caracterització ‘in situ’ dels principals sistemes de falles actives localitzades al Mar d'Alboran mitjançant l'obtenció dels seus paràmetres sísmics, detecció d'escarpaments de falla en el fons marí, i la identificació de ruptures o dipòsits associats a terratrèmols passats, paràmetres clau per a poder avaluar els riscos geològics a la zona.

Les falles del Mar d'Alboran formen part del límit de plaques entre Euràsia i Àfrica. Aquestes plaques convergeixen molt lentament, tot just uns 4 o 5 mil·límetres cada any. No obstant això, les falles que acomoden aquesta convergència són de gran dimensió i tenen el potencial de generar terratrèmols d'elevada magnitud i desencadenar tsunamis, com ho demostren els registres històrics. En aquest sentit, l'anàlisi detallada d'aquestes falles permetrà conèixer el seu índex de lliscament i el seu màxim potencial sísmic, així com deduir l'interval de recurrència de grans terratrèmols, tot això essencial per assessorar sobre la perillositat de terratrèmols i tsunamis a la regió.

Es pot consultar el diari de campanya escrit pels científics al web de divulgació de l'ICM: icmdivulga.icm.csic.es

 

Els AUvS AsterX i IdefX, amb els seus sistemes de llançament respectius (Caliste) a coberta del VO “Sarmiento de Gamboa” . Foto: Zoraida Rosselló