Notícies

26 Octubre 2017

Sandra Díaz és doctora en Ciències Biològiques, catedràtica de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) i investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT) a l’Instituto Multidisciplinar de Biología Vegetal (IMBIV).

El premi li ha estat atorgat per la seva contribució a comprendre l'impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat dels ecosistemes vegetals, i al desenvolupament del concepte de biodiversitat funcional que incorpora el paper dels organismes en l'ecosistema.

Sandra Díaz lidera iniciatives internacionals de recerca en els àmbits de biodiversitat, canvi ambiental global i ecosistemes, i és considerada una científica de gran influència en...

9 Octubre 2017

Un nou estudi de l'Institut de Ciències del Mar descobreix que els efectes de la restricció calòrica en el procés d'envelliment dels copèpodes marins (petits crustacis molt abundants en el plàncton marí) depenen de la seva estratègia reproductora i el nivell de despesa metabòlica. La recerca, liderada pel grup d'Ecologia del Zooplàncton Marí i publicada a Scientific Reports, aporta noves dades sobre els mecanismes biològics que intervenen en el procés d'envelliment i sobre les seves implicacions ecològiques a l'ecosistema marí.

Els copèpodes constitueixen una baula crucial en el funcionament dels ecosistemes pelàgics marins, actuant com a pas intermedi entre la producció primà...

29 Setembre 2017

En poblacions naturals de peixos, les temperatures elevades associades a l'escalfament global poden causar canvis en els trets del fenotip, com la mida o en els òrgans reproductius. No obstant això, segueix sent un misteri el mecanisme: de quina manera els factors ambientals són percebuts i integrats en les modificacions químiques que afecten l'expressió dels gens. Això és el que estudia l'epigenètica i és un tema central en l'estudi de la biologia del desenvolupament en un context ecològic.

Ara, científics de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC acaben de publicar un treball que demostra per primera vegada en peixos que fins i tot petits increments de temperatura, de 2ºC, com els contemplats en els últims...

6 Setembre 2017

L'impacte dels virus en les comunitats microbianes marines ha estat estudiat àmpliament en les zones costaneres o superficials dels oceans però fins ara les dades sobre els virus en l'oceà profund eren escassos. Un dels principals objectius de l'Expedició Malaspina, liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que es va realitzar al 2011, era mostrejar l'oceà profund i estudiar les estratègies de vida dels virus que hi viuen. Els resultats del treball, publicat a la revista Science Advances, mostren que la lisi vírica, o procés que trenca les cèl·lules i produeix la sortida del material intracel·lular, és un fenomen important en profunditat i és, a més, una causa significativa de...

17 Agost 2017

Solidaritat amb les víctimes, amics i familiars de l'atemptat de Barcelona i Cambrils