Notícies

20 Desembre 2018

L'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) participa com a entitat padrina en la xarxa comunitària d'"Internet de les coses", The Things Network (TTN), i instal·la una antena d'ús públic i gratuït per a transmetre dades entre dispositius.

La internet de les coses (en anglès, Internet of Things, abreujat IoT) és un concepte que es refereix a una interconnexió digital d'objectes quotidians amb Internet. Les xarxes IoT tenen la capacitat de connectar un gran nombre de dispositius que enviïn petites quantitats d'informació (pocs kBytes) per hora. Per les seves característiques tècniques, les xarxes IoT són ideals per a desplegar sistemes de monitoratge ambiental.

The Things Network (TTN) és una...

18 Desembre 2018

Andrea García Bravo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, ha estat guardonada amb el premi Raymond L. Lindeman 2019 de la ASLO (Association for the Sciences of Limnology and Oceanography), pel seu treball sobre el cicle biogeoquímic del mercuri en llacs. L'estudi el va realitzar en llacs boreals de Suècia mentre era a la Universitat d'Uppsala.

El jurat d'ASLO reconeix la investigació de Bravo perquè canvia la visió tradicional del cicle del mercuri demostrant el paper de la composició de la matèria orgànica en l'activitat bacteriana i, en última instància, en les taxes de formació de la seva forma més tòxica, el metilmercuri, en els llacs boreals. "El seu treball aconsegueix el...

25 Octubre 2018

Una investigació liderada per l'Institut de Ciències del Mar del CSIC ha desenvolupat un test per predir el sexe en peixos basat en la detecció de marques epigenètiques.  Aquestes últimes són les marques químiques que estan a l'ADN i donen informació de com s'han d'expressar els gens. Els resultats del treball, liderat per Francesc Piferrer, professor d'investigació de l'ICM-CSIC, s'han publicat a la revista Epigenetics.

El test permet la predicció del sexe amb una fiabilitat propera al 90% i pot tenir aplicacions en aqüicultura i biologia de la conservació. En la producció aqüícola, permet determinar la proporció de mascles i femelles en els juvenils, el que pot contribuir a...

22 Octubre 2018

Durant els últims anys la temperatura mitjana ha augmentat en 1,4º C des de l'era preindustrial -gairebé mig grau més que l'augment mitjà de temperatura a nivell global- el nivell del mar ha augmentat a 6 centímetres en les últimes dues dècades i les seves aigües s'han anat acidificant. Avui, un equip de científics en el qual han participat els investigadores del CSIC Joaquim Garrabou, de l'Institut de Ciències del Mar (ICM), y Josep Peñuelas, del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ha publicat a Nature Climate Change un estudi que sintetitza els cinc riscos principals associats al canvi global que afronta la regió mediterrània: l'aigua, la pèrdua de biodiversitat, la seguretat...

17 Octubre 2018

El departament de Recursos Marins Renovables de l'ICM-CSIC participa en un nou projecte de cogestió dels recursos marins a Catalunya, amb el que es realitzarà el seguiment biològic i pesquer de les principals espècies comercials en tota la costa catalana, entre les que es troben la sardina, el lluç i la gamba vermella.

En els últims anys, les accions conjuntes entre el sector pesquer i la comunitat científica han desembocat en Plans de Gestió oficials o mesures puntuals, que han servit per posar a prova els models de cogestió i com a exemples d'èxit a escala local. Amb l'experiència obtinguda, el nou projecte pretén unir esforços i coneixement per analitzar l'estat de les poblacions de les principals espècies d'...