Notícies

17 Juliol 2018

L'epigenètica, l'estudi dels canvis heretables de l'expressió gènica que no són conseqüència de canvis en la seqüència de l'ADN, és un camp de recerca extraordinàriament actiu en biologia avui dia. Les modificacions epigenètiques integren la informació ambiental i genètica per donar un cert fenotip (el conjunt de característiques que mostra finalment un individu) i són capaços de transmetre's de generació en generació, fent possible que caràcters adquirits per la influència de l'ambient siguin heretables i passin a la descendència.

La modificació epigenètica més estudiada és la metilació de l'ADN a les regions promotores (...

13 Juliol 2018

Científics i pescadors estan replantant gorgònies al mar al Cap de Creus amb una tècnica desenvolupada en el marc del projecte ResCap ("Conservació i Recuperació de Poblacions de Gorgònies de Profunditat mitjançant Restauració Ecològica i Mitigació dels Impactes de la Pesca"), liderat per l’Institut de Ciencies del Mar del CSIC (ICM-CSIC) i finançat pel Programa Pleamar de la Fundació Biodiversitat del Ministerio para la Transición Ecológica i confinançat pel Fons Europeu Marítimo i de Pesca (FEMP).

Dirigit per Andrea Gori, investigador de l'ICM-CSIC, el projecte està desenvolupant formes innovadores de recuperació de les gorgònies capturades de forma...

10 Juliol 2018

El diumenge 8 de juliol va començar la sisena edició del curs "Ramon Margalef Summer Colloquia", organitzat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l'Associació Catalana d'Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO). Des de la seva primera edició en 2013, reuneix cada estiu a joves investigadors i experts per intercanviar idees sobre els avanços en la recerca ecològica.

Aquest any, el curs se centra en l'ús de les tècniques òmiques, tals com la genòmica, per a l'estudi dels ecosistemes. Des d'una perspectiva multidisciplinària, l'objectiu és discutir com la revolució generada per la irrupció d'aquestes tècniques està contribuint a incrementar el nostre...

10 Juliol 2018

Com cada estiu, és molt probable que ens capbussem al mar i, accidentalment, en fem una glopada. A més d’aigua, gola avall aniran compostos químics com els clorurs de sodi i de magnesi, i centenars de microorganismes, la majoria dels quals són, per ara, desconeguts. Un estudi liderat per investigadors de l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) ―un centre mixt del CSIC i la Universitat Pompeu Fabra (UPF)― i de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) ha descobert que, a més, amb cada glop d’aigua de mar podríem estar engolint una gran quantitat d’esperma de cnidaris (meduses) i de ctenòfors ―uns animals molt semblants a les meduses. També han identificat un nou grup d’urocordats, uns animals que normalment estan fixats al fons mar...

5 Juliol 2018

Els oceans tropicals estan plens de peixos de colors en els esculls i contenen moltes més espècies que les aigües fredes de l'oceà a les latituds altes de les zones polars. Aquest conegut "gradient de diversitat latitudinal" és un dels patrons més coneguts en biologia i ha cridat l'atenció dels científics durant més de 200 anys.

Una explicació comuna per al gradient és que la calidesa dels oceans tropicals els converteix en un punt calent o "hotspot" evolutiu per a la formació d'espècies, que sorgirien ràpidament. Ara, però, un nou estudi que ha analitzat les relacions evolutives entre més de 30.000 espècies de peixos, conclou que la formació de noves espècies...