Esdeveniments

Presentació de l'ICATMAR

17 Gener 2020
12:15
Ubicació: 
Sala d'Actes
Impartida per: 
Dr. Sergi Tudela (Director General de Pesca i Afers Marítims, Generalitat de Catalunya); Drs. Josep Lluís Pelegrí, Joan B. Company, Laura Recasens i Jordi Isern (Membres de l’Òrgan Rector de l'ICATMAR i dels Serveis d’Assessorament en Pesca i d’Oceanografia Operacional)

L’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR) es crea per Decret el 2 de maig de 2017 (nº 42/2017). L’ICATMAR és un òrgan de cooperació amb autonomia de gestió, sense personalitat jurídica, i adscrit a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, on col·laboren el propi Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, mitjançant l’Institut de Ciències del Mar. L’ICATMAR té com a objectiu els seguiments i treballs científics i la recollida de dades oceanogràfiques que serveixin de base per a la gestió i governança del mar, i que faci un assessorament global quan a contingut i continuitat en el temps per permetre la gestió sostenible de les activitats competència de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims a semblança d'altres països i territoris de l'entorn europeu. L’ICATMAR té els següents òrgans de direcció i administració: a) El Consell Rector; b) La Gerència. D’aquests òrgans de direcció en formen part representants de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i de l’Institut de Ciències del Mar.