Departaments

Departament de Biologia Marina i Oceanografia

El Departament de Biologia Marina i Oceanografia realitza una investigació bàsica relativa a tots els aspectes de l'ecologia bentònica i planctònica. S'estudien els organismes, des dels virus fis al zooplàncton, des del punt de vista descriptiu i de la seva dinàmica de processos. La investigació de les cadenes alimentàries i els cicles del carboni, i altres nutrients a través dels organismes planctònics és una de les línies principals del departament. Per aconseguir aquests objectius, els experiments de laboratori es combinen amb els treballs de camp.

Per saber més sobre els projectes, el personal investigador, o les seves publicacions, pots accedir directament a la seva web departamental: Biologia Marina i Oceanografia

Departament de Geociències Marines

La tasca investigadora del Departament de Geociències Marines s'orienta a estudis d'investigació bàsica, així com aplicada, sobre els processos sedimentaris en marges continentals i conques oceàniques. I és que els sediments acumulats al fons del mar constitueixen un testimoniatge únic al qual queden registrats els canvis i l'evolució geològica, climàtica i ambiental del nostre planeta, tant els recents com els passats. Tanmateix disposa d’una important infraestructura per l'anàlisi geofísica i sedimentològica, així com un banc de dades, que facilita un tractament posterior i l'intercanvi amb altres institucions científiques.

Per saber més sobre els projectes, el personal investigador, o les seves publicacions, pots accedir directament a la seva web departamental: Geociències Marines

Departament de Recursos Marins Renovables

El Departament de Recursos Marins Renovables centra les seves investigacions en l'estudi de la biologia i ecologia d'espècies marines explotades (peixos, crustacis i mol·luscs) i dels ecosistemes als quals habiten. La investigació té lloc en tots el oceans, principalment en el Mediterrani, des de la zona litoral fins als fons abissals i també inclou experimentació en aquari sota condicions controlades. Els temes estudiats inclouen taxonomia, biodiversitat, biologia d'organismes (desenvolupament, creixement i reproducció), dinàmica de poblacions, efectes de les variables ambientals i característiques de l'hàbitat sobre els organismes i les seves comunitats, així com l'impacte antropogènic sobre els ecosistemes marins.

Per saber més sobre els projectes, el personal investigador, o les seves publicacions, pots accedir directament a la seva web departamental: Recursos Marins Renovables

Departament d'Oceanografia Física i Tecnològica

El Departament d'Oceanografia Física i Tecnològica centra els seus estudis en descriure i explicar el comportament físic de l'oceà i el seu paper en el clima de la Terra, utilitzant els principis de la mecànica de fluids i la termodinàmica. L’observació i anàlisi del moviment de l'aigua (ones i corrents), de la transferència d'energia i quantitat de moviment entre l'oceà i l'atmosfera, i de les propietats especials de l'aigua de mar, com ara la propagació de l'energia electromagnètica, serveixen per a millorar el coneixement existent sobre els processos físics de l'oceà, des de la seva microestructura fins a fenòmens climàtics d’escala planetària. El departament treballa també en noves tècniques d’anàlisi de dades obtingudes des de l’espai, així com el disseny d’instrumentació oceanogràfica i el desenvolupament de models numèrics avançats per estudiar diversos aspectes de la dinàmica oceànica.

Per saber més sobre els projectes, el personal investigador, o les seves publicacions, pots accedir directament a la seva web departamental: Oceanografia Física i Tecnològica