Ecologia de comunitats marines

 
L'objectiu prioritari del grup de recerca Ecologia de Comunitats Marines és el de treballar per obtenir un millor coneixement de la biodiversitat marina, estudiant la recuperació d’espècies o la restauració de sistemes ecològics, identificant els factors que afecten la supervivència i creixement de les fases larvàries, juntament amb investigacions sobre l’impacte antropogènic sobre les comunitats marines. La comprensió del funcionament de les comunitats marines requereix del coneixement de la seva diversitat,  la determinació de la biomassa de les espècies que les ocupen a si com determinar el grau de relació entre les característiques morfo-funcionals dels sistemes sensorials i les característiques biòtiques i físiques del medi que ocupen les espècies.
 
Personal del Grup:
 
Investigador principal Sánchez Zalacain, Mª del Pilar: ICM-CSIC
Abelló Sala, Pere: ICM-CSIC
Bozzano, Anna: ICM-CSIC
Cartes Rodríguez, Joan Enric: ICM-CSIC
Casadevall Masó, Margarida: Universitat de Girona
Colmenero Gines, Ana Isabel: ICM-CSIC
Demestre Alted, Montserrat: ICM-CSIC
De Juan Mohan, Silvia: ICM-CSIC
Fanelli, Emanuela: ICM-CSIC
Lloret Romanach, Josep: Universitat de Girona
Lombarte Carrera, Antoni: ICM-CSIC
Martín Martín, Paloma: ICM-CSIC
Manjabacas Soriano, Amalia: ICM-CSIC
Molí Ferrer, Balbina: ICM-CSIC
Morote Cordoba, Elvira
Muñoz Frigola, Marta: Universitat de Girona
Olivar Buera, Mª Pilar: ICM-CSIC
Papiol Nieves, Vanesa: ICM-CSIC
Ramón Herrero, Montserrat: IEO
Recasens Albadalejo, Laura: ICM-CSIC
Sabatés Freijo, Ana: ICM-CSIC
Villanueva López, Roger: ICM-CSIC
Zucca, Leda: ICM-CSIC
 

GALERIA D'IMATGES