Presentació

 

El Departament de Recursos Marins Renovables (RMR) dirigeix les seves investigacions cap a l'estudi de la biologia i ecologia d'espècies marines explotades, les seves comunitats i ecosistemes. Els principals grups zoològics estudiats són peixos, crustacis i mol·luscs. La investigació té lloc en tots el oceans, principalment en el Mediterrani, des de la zona litoral fins als fons abissals i també inclou experimentació en aquari sota condicions controlades. La investigació es desenvolupa sobre diferents grups taxonòmics i a diferents nivells d'organització. Els temes estudiats inclouen taxonomia, biodiversitat, biologia d'organismes (desenvolupament, creixement i reproducció), dinàmica de poblacions, efectes de les variables ambientals i característiques de l'hàbitat sobre els organismes i les seves comunitats, així com l'impacte antropogènic sobre els ecosistemes marins. L'objectiu final és comprendre el funcionament dels organismes i els ecosistemes marins i establir les bases per a la gestió sostenible d'aquests recursos vius. En general, els investigadors del departament participen en projectes interdisciplinaris mitjançant la creació de grups d'investigació d'acord amb les principals especialitats de l'investigador o investigadors participants i els objectius dels diferents projectes d'investigació en curs. Els membres del departament tenen un alt grau de participació en comitès i projectes internacionals, així com una extensa formació predoctoral i postdoctoral a l'estranger, existint un considerable flux de científics visitants en el departament, especialment de joves investigadors (estudiants de postgrau i postdoctorat) d'Espanya i de l'estranger.