Tesi | Departament de recursos <br> marins renovables