Tesis en marxa

 • Marta Albo. Ecological and functional role of small and medium-sized pelagic fish in the North-western Mediterranean Sea ecosystem. Universitat Politècnica de Catalunya.
  Directors Tesis: Marta Coll Montón; i Joan Navarro Bernabé

 

 • Claudio Barria Oyarzo. Importancia ecológica de tiburones y rayas en ecosistemas explotados del Mediterráneo Noroccidental. Universitat de Barcelona.
  Directors Tesis: Joan Navarro Bernabé; i Marta Coll Montón

 

 • Giulia Gorelli. New management strategies for the fishery of the deep-sea red shrimp Aristeus antennatus in the northwestern Mediterranean. Universitat de Barcelona.
  Directors Tesis: Francisco Sardà i Joan Batista Company

 

 • Ana Isabel Colmenero. Ecologia sensorial i biologia reproductiva de Lophius budegassa i Lophius piscatorius: implicacions en pesqueries. Universitat de Barcelona.
  Directors Tesi: Pilar Sánchez i Anna Bozzano 

 

 • Valerio Sbragaglia. Molecular and physiological rhythms of isolated and socially interacting Norway lobsters (Nephrops norvegicus, L) in relation to simulated cycles of light, internal tides, and inertial motions. Universitat de Barcelona.
  Director: Jacop Aguzzi (ICM-CSIC)

 

 • Carol Doya. The use of new multiparametric cabled observatories for the remote monitoring and exploration of Deep-sea ecosystems at day-night and seasonal time scales. Universitat de Barcelona.
  Director: Jacop Aguzzi (ICM-CSIC)

 

 • Ainhoa Bernal. Importància dels peixos mesopelàgics en els fluxos de matèria i energia al llarg de la columna d´aigua: migracions nictimerals i efecte del ambient oceanogràfic i tròfic. Universitat Politècnica de Catalunya.
  Director Tesi: M. Pilar Olivar

 

 • Valeria Mamouridis. Modelització de xarxes tròfiques en ecositemes batials. Universitat Politècnica de Catalunya.
  Director Tesi: Francesc Maynou

 

 • Ben Tomlinson. Modelització participativa de dinàmica de sistemes en gestió de zones costeres mitjançant una aproximació sistèmica. Universitat Politècnica de Catalunya.
  Director Tesi: Francesc Maynou

 

 • Leda Zucca. Relacions tròfiques en comunitats de plataforma continental de la conca del Besòs (Mediterrani ibèric):acoplament amb variables ambientals i impacte antròpic. Universitat de Barcelona.
  Director Tesi: Joan Cartes

 

 • Alba Muntades Olivé. Respuesta de las comunidades bentónicas a diferentes niveles de impacto de pesca de arrastre: generalización para el desarrollo de un modelo mediterráneo. Universitat de Barcelona.
  Director de Tesi: Montserrat Demestre

GALERIA D'IMATGES