La davallada de les poblacions de sardina i seitó

Isabel Palomera
A la majoria dels ecosistemes marins més productius hi ha un nivell tròfic intermediari format per petits peixos pelàgics que s’alimenten de plàncton i que normalment és dominat per una o dues espècies. És el cas dels ecosistemes on es desenvolupa l’activitat pesquera de la flota catalana, al golf del Lleó i la mar Catalana, on la sardina (Sardina pilchardus) i el seitó (Engraulis encrasicolus), molt importants per a l’economia del país, són les espècies clau. (llegir més)

IMAGE GALLERY