Comitès, oficines i comissions

Organització

Oficina de Suport a la Recerca

L’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) facilita que tots els col·lectius de l’ICM (administració, personal tècnic i científic) desenvolupin  la recerca de l’institut de forma eficient per garantir-ne l’excel·lència científica. Amb la seva dedicació, un equip de professionals experts en la gestió de la recerca treballen per fer realitat la missió de l’ICM: recerca marina d'excel·lència per a una societat en harmonia amb el planeta.

L’OSR representa a l’ICM en l’àmbit internacional; contribueix a la transferència del coneixement en el sector de l’economia blava; dona visibilitat a l’institut cap a la societat a la vegada que en transmet els nostres valors; dinamitza la nostra contribució a la ciència ciutadana marina i la interacció amb els diferents actors socials; ajuda a una execució eficient dels projectes de recerca i a la difusió dels seus resultats; acompanya als col·lectius científic i tècnic per progressar en la seva carrera professional; i promou un espai de treball saludable i col·laboratiu, tot acollint a nous membres que s’integren a la comunitat de l’ICM. Per desenvolupar aquestes tasques, l’OSR consta de 4 unitats: La Unitat de Divulgació i Comunicació; la Unitat de Desenvolupament del Talent i l’Entorn Laboral; la Unitat de Fundraising, Internacionalització i Transferència del Coneixement; i la Unitat de Gestió de Projectes.

ICM building