Comitès, oficines i comissions

Organització

Oficina de Suport a la Recerca

L’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) facilita que tots els col·lectius de l’ICM (administració, personal tècnic i científic) desenvolupin la recerca de l’institut de forma eficient per garantir-ne l’excel·lència científica. Amb la seva dedicació, un equip de professionals experts en la gestió de la recerca treballen per fer realitat la missió de l’ICM: recerca marina d'excel·lència per a una societat en harmonia amb el planeta. L’OSR consta de 4 unitats:

Unitat de Gestió de Projectes: Sònia Sagristà, Elena Torrecilla

Unitat de Divulgació i Comunicació: María Vicioso, Elena Martínez Batalla

Unitat de Desenvolupament del Talent i l’Entorn Laboral: María Yubero, Stefano Marinelli

Unitat de Fundraising, Internacionalització i Transferència del Coneixement: Vanessa-Sarah Salvo, Inés Mas de la Peña

ICM building