Comitès, oficines i comissions

Organització

org CAT

  

CONSELLS

Consell Extern d'Assessorament Científic

La tasca de Consell Extern d'Assessorament Científic és analitzar i avaluar les activitats de l'institut i donar suport al desenvolupament de la planificació estratègica de l'ICM. El CEAC està constituït pels següents investigadors i investigadores:

Michel J Kaiser
Heriot-Watt University, Scotland

Isabel Cacho
Universitat de Barcelona, Spain

Philippe Cury
French National Research Institute for Sustainable Development, France

Aida Alvera
University of Liège, Belgium

Francesco Chiocci
Università "Sapienza" Roma, Italy

Karen Heywood
University of East Anglia, UK

Thomas Kiørboe
Technical University of Denmark, Denmark

Ingrid Obernosterer
Laboratoire d'Océanographie Microbienne, France

Deborah Power
CCMAR, Universidade do Algarve, Portugal

Satish Singh
Institut de Physique du Globe de Paris, France

CEAC
Consell Social

El Consell Social té com a objectiu assessorar l'ICM i enfortir els seus vincles amb la societat. Els membres de Consell Social són persones relacionades directament o indirectament amb el món de la cultura científica, amb un interès especial per qüestions marines i climàtiques. El Consell actual està format per:

 

Judit Carrera Escudé
Directora del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Marc García López
Doctor en Ciències Marines, antic professor universitari amb experiència en diversos càrrecs dins l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Joan Guitart Roy
Capità de la Marina Mercant, exdirector del Port Olímpic de Barcelona, excapità de Sirius i Greenpeace Rainbow Warrior.

Anna Omedes Regás
Ex-directora del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

María José Peretó García
Directora Regional Catalunya y Directora de l’Aquàrium de Barcelona, ASPRO OCIO.

Adolfo Romagosa Rocamora
Empresari, antic gerent del Port Vell (Autoritat portuària de Barcelona).

Jaume Vilalta Casas
Periodista i Comunicador Científic, Professor a la Universitat Pompeu Fabra.

Esther Zamora Caparrós
Coordinadora de la Iniciativa comunitària Proa a la Mar, Mentora del Consorci El Far.

Photo by Shelagh Murphy on Unsplash
 • Biologia Marina i Oceanografia

  Ens esforcem per comprendre el paper dels organismes i ecosistemes marins en el Sistema Terra. Realitzem estudis en tots els oceans del món, des dels pols fins a les aigües tropicals, per a ajudar a resoldre problemes urgents com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació per plàstics, l'eutrofització, les floracions d'algues nocives, l'acidificació dels oceans, la proliferació de meduses i la integritat dels hàbitats, entre altres temàtiques d'impacte social i ambiental.

  Més informació
  Marine Biology and Oceanography
 • Geociències Marines

  El Departament de Geociències Marines desenvolupa recerca sobre aspectes orientats a l'estudi de la dinàmica sedimentaria, estratigrafia, geomorfologia, geofísica, geodinàmica i geoquímica que controlen l'evolució de regions costaneres, dels marges continentals i de les conques oceàniques. Aquest objectiu inclou des de l'anàlisi d'alta resolució de la variabilitat temporal i espacial dels processos sedimentaris en resposta a forces externes, a l'evolució dels riscos geològics en el medi marí. A més, s'inclou el desenvolupament de noves estratègies i mètodes per a l'estudi de la dinàmica dels sediments i per a l'estudi de l'estructura i propietats físiques del sòl oceànic. Aquest coneixement proporciona el suport bàsic per a l'estudi de la vulnerabilitat de les costes, la contaminació marina, infraestructures marines, l'exploració d'hidrocarburs, terratrèmols, sismes submarins, el clima i els canvis del nivell del mar relacionats amb el canvi climàtic.

  Més informació
  Default Image
 • Oceanografia Física i Tecnològica

  El Departament d’Oceanografia Física i Tecnològica posa el focus en l’estudi de les propietats físiques de l’oceà, el seu comportament i el seu paper en la regulació del clima de la Terra mitjançant el principi de la mecànica de fluids i la termodinàmica. És el departament d’oceanografia física més gran del territori espanyol i el de major producció científica. Entre els seus interessos figuren l’observació (tant in situ com remota) i l’anàlisi del medi físic oceànic en un ampli rang d’escales espaciotemporals. Els seus membres inclouen físics, enginyers i oceanògrafs amb habilitats complementàries que treballen junts per aprofundir en la nostra comprensió de la dinàmica oceànica combinant enfocaments experimentals, numèrics i teòrics. Els membres del grup són especialment actiu en tutoritzar estudiants i oferir cursos especialitzats, així com en participar en nombroses activitats de divulgació científica i dirigir iniciatives de ciència ciutadana.

  Més informació
  Default Image
 • Recursos Marins Renovables

  La investigació al Departament de Recursos Marins Renovables es focalitza en l'estudi de la biologia i l'ecologia de les espècies marines explotades, les seves comunitats i ecosistemes. Els principals grups d’estudi són els peixos, els crustacis i els mol·luscs. La investigació es duu a terme a tots els oceans, principalment al Mediterrani, des de la costa fins al fons del mar i també inclou experiments realitzats en aquaris experimentals en condicions controlades. La investigació se centra en diversos grups taxonòmics i diferents nivells d'organització. Els temes estudiats inclouen taxonomia, biodiversitat, biologia d'organismes (com desenvolupament, creixement i reproducció), dinàmica de la població, efectes de les variables ambientals, característiques de l'hàbitat dels organismes i de les seves comunitats, i impacte antropogènic als ecosistemes marins.

  Més informació
  Departament de Recursos Marins Renovables

COMITÈS CIENTÍFICS

Les activitats de l'ICM s'estructuren al voltant de tres pilars: estratègia científica, serveis de suport científic i comunicació i divulgació. La feina de cada pilar es realitza en un comitè específic dirigit per un dels subdirectors de l'ICM.

Estratègia científica

Defineix i implementa una estratègia científica institucional dirigida a millorar les capacitats de recerca de centre, creant així la massa crítica necessària per a participar en convocatòries altament competitives. El comitè es reuneix regularment, almenys un cop al mes, per debatre i desenvolupar recomanacions estratègiques, actuant com a òrgan consultiu de l'equip de Direcció en tots els temes relacionats amb la investigació. El grup està format per dos investigadors de cada departament que actuen sota la coordinació del subdirector d'investigació.

Personal: Belén Alonso, Elisa Berdalet, Marta Coll, Josep-Maria Gasol, Silvia González-Acinas, Jordi Isern-Fontanet, Cèlia Marrasé, Albert Palanques, Francesc Piferrer, Valentí Sallarès, Antonio Turiel, Roger Villanueva.

ICM scientific committee
Serveis de suport a la investigació

Estructura i adapta els serveis de centre al seu pla estratègic tenint en compte les necessitats dels grups de recerca i fent-los atractius per a les organitzacions públiques i privades. Internament, l'objectiu és actualitzar la cartera de serveis integrant-los dins d'una estructura eficient i amb webs clares i informatives. Aquest comitè està coordinat per la subdirecció corresponent i inclou personal tècnic de tots els serveis i representants dels quatre departaments.

Personal: Joaquim Ballabrera, Elisa Berdalet, Gemma Ercilla, Jorge Guillén, Cèlia Marrasé, Paloma Martín, Francesc Peters, Guiomar Rotllant, Marco Talone.

ICM scientific support services committee
Cultura Científica Marina

Aquest comitè dissenya les estratègies de centre per promoure la cultura oceànica, arribant a públics locals i internacionals. Això inclou, entre altres tasques, explicar les conseqüències dels impactes antropogènics sobre els oceans i respondre a les demandes de difusió i comunicació dels resultats dels projectes d'investigació. Aquest comitè també promou projectes educatius cap a estudiants de primària i secundària. El comitè està organitzat pel subdirector de Marine Science Literacy, amb la participació de membres del personal voluntari i el personal que treballa a l'oficina de divulgació i comunicació.

Personal: Vanessa Balagué, David Casas, Anabel Colmenero, Josep Maria Gili, Sonia Liñan, Paula Lopez, Macarena Marambio, Elena Martinez Batalla, Sara Mohamed, Jaume Piera, Cristina Romera-Castillo, Montse Sala, Janire Salazar, Carine Simon, María Vicioso, Magda Vila.

Marine Science Literacy committee
Oficina de Suport a la Recerca

L’Oficina de Suport a la Recerca (OSR) facilita que tots els col·lectius de l’ICM (administració, personal tècnic i científic) desenvolupin la recerca de l’institut de forma eficient per garantir-ne l’excel·lència científica. Amb la seva dedicació, un equip de professionals experts en la gestió de la recerca treballen per fer realitat la missió de l’ICM: recerca marina d'excel·lència per a una societat en harmonia amb el planeta. L’OSR consta de 4 unitats:

Unitat de Gestió de Projectes: Sònia Sagristà, Elena Torrecilla

Unitat de Divulgació i Comunicació: María Vicioso, Elena Martínez Batalla

Unitat de Desenvolupament del Talent i l’Entorn Laboral: María Yubero, Stefano Marinelli

Unitat de Fundraising, Internacionalització i Transferència del Coneixement: Vanessa-Sarah Salvo, Inés Mas de la Peña

ICM building

GRUPS DE TREBALL

L'ICM compta amb cinc grups de treball, dos d'ells relacionats amb qüestions pràctiques, com la gestió de residus i els riscos laborals, i altres dos específicament dirigits a millorar la sostenibilitat i igualtat de centre.

Igualtat

El Grup d'Igualtat dona suport a la igualtat d'oportunitats per a tots els treballadors, independentment del seu gènere, edat, nacionalitat, religió o condició. Això inclou garantir (a) la igualtat d'oportunitats professionals per a tots els treballadors (b) un ambient de treball on les persones siguin tractades amb respecte, igualtat i educació (c) l'eradicació de qualsevol mena de discriminació, assetjament o intimidació, i (d) promoció de debats oberts sobre temes d'interès per a la comunitat de l'ICM, inclosa la igualtat de gènere. El grup es reuneix mensualment i manté una connexió telemàtica fluida.

Formen part: Belén Alonso, Mercedes Blázquez, Andrea G. Bravo, Clara Cardelús, Sílvia Donoso, Gemma Ercilla, Jordi Felipe, Eva Flo, Dolores Fuentes, Esther Garcés, Josep Maria Gili, Cristina González, Maria Gracia, Queralt Güell, Elena LLoret, Stefano Marinelli, Cèlia Marrasé, Marta Masdeu, Josep Lluís Pelegrí, Pere Puig, Laura Recasens, Cristina Romera-Castillo, Janire Salazar, Ricardo Santos, Sara Soto, Elena Torrecilla, María Vicioso, Maria Yubero.

Pla d'Igualtat 2021-2022
equality balance
Sostenibilitat

El Grup de Sostenibilitat fomenta actituds de sostenibilitat entre el personal, elabora els plans de sostenibilitat de centre i proposa accions a les instal·lacions de l'ICM. Això inclou accions de sensibilització internes i externes, sovint en col·laboració amb escoles, associacions civils i l'Ajuntament de Barcelona. Els membres del grup de Sostenibilitat mantenen connexions telemàtiques regulars i es reuneixen un cop cada trimestre.

Formen part: Maravillas Abad, Elisa Berdalet, Albert Calbet, Morane Clavel-Henry, Sílvia de Diago, Antonio García Olivares, M. Isabel Lloret, Marina Pastor, Josep Lluís Pelegrí, Elena Martínez Planchart, José Antonio Pozo, Marta Ribes, Elisabet-Laia Sa, Judit Sainz, Montse Solé, Cristina Roldán, Valentí Sallarés, Carine Simon, Arantza Ugalde.

planet in heart shape
Desenvolupament de la Carrera Professional

Aquest grup va néixer al juliol de 2020 per brindar suport al desenvolupament professional dins de l’ICM. Per aconseguir aquest objectiu, el grup s'encarrega d'analitzar la situació laboral actual de personal de l'ICM independentment de la seva tipologia de contracte; d'explorar mecanismes que fomentin el desenvolupament de carrera de tots els professionals en totes les etapes de la carrera; i de promoure un bon clima laboral. El comitè està format per representants de tot el personal de l'ICM: investigadors en formació i postdoctorals, investigadors, tècnics, empleats d'administració, membres de l’equip de direcció de l'ICM i de l'oficina de suport a la recerca.

Formen part: Òscar Chic, Manuel Dall’Osto, Stefano Marinelli, Cèlia Marrasé, Elvira Martinez, Carla Pereira, Marcos Portabella, Clara Ruiz, Alex Sancho, Elena Torrecilla, Maria Yubero.

progress
Gestió de residus

Aquest Grup coordina i executa les tasques necessàries per a la correcta gestió i eliminació de les deixalles químiques, biològiques i citotòxiques generades als laboratoris de l'ICM o durant les campanyes oceanogràfiques. Les seves activitats tenen com a objectiu augmentar la consciència global sobre l'impacte de les deixalles tòxiques en el nostre entorn i en la nostra salut. El grup es reuneix trimestralment i manté una comunicació virtual contínua.

Formen part: Maravillas Abad, Elisa Berdalet, Sílvia de Diago, Irene Forn, Elena Guerrero, Josep Lluís Pelegrí, Carles Pelejero, Francesc Peters, Laia Ribas, Cristina Roldán, Montse Solé, Arantza Ugalde.

recycling simbol
Prevenció de riscos laborals

Aquest Grup assessora i dona suport tècnic en l’àmbit dels riscos laborals de conformitat amb les lleis de prevenció de riscos laborals. El grup es reuneix com a mínim un cop a l'any i, entre altres assumptes, s'encarrega de planificar, executar i analitzar els simulacres d'evacuació. El grup treballa conjuntament amb el Servei de Prevenció de la Delegació del CSIC a Catalunya.

Formen part: Vanessa Balagué, Elisa Berdalet, José Manuel Fortuño, Nieves Maestro, Josep Lluís Pelegrí, Fernando Pérez, Cristina Roldán, Sergio Rodríguez, Cèlia Rovira, Arantza Ugalde.

security helmet