Un espai compartit amb la ciutadanía

Barcelona Mar de Ciència

Un espai compartit de transferència, participació i divulgació del coneixement marí

Barcelona Mar de Ciència serà un espai de connexió entre la ciència marina i la ciutadania dedicat a la transferència del coneixement generat per la ciència oceànica amb vocació educativa, divulgativa i de transformació social.

Serà un punt de trobada per a la implicació dels diferents agents socials en la conservació i sostenibilitat dels oceans fomentant noves oportunitats de participació i innovació social.

Transferència i economia blava

Espai de dinamització de l'economia blava per a la transferència del coneixement científic tant a les administracions públiques com al sector privat. Element catalitzador de les ciències de la mar en el marc de l'economia basada en el coneixement.

Destacats:

 • BlueNetCat. Instrument d’Innovació i Transferència de l’Agenda Marítima de Catalunya.
 • ICATMAR. Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar.

Accions:

 • Novembre 2024. Blue Hub + Market Place Economia blava 
 • Desembre 2024. Trobades ICMTransfer: presentacions de projectes científics amb capacitat
  de ser transferits a administració pública, emprenedors i empreses.
fish
Cultura marina

Promoció d'accions per donar a conèixer la recerca marina actual per la sensibilització de la societat sobre el medi marí i els reptes contemporanis.

Destacats:

 • Xarxa d'Escoles Blaves, per a connectar els centres educatius i la comunitat científica.

Accions:

 • Juny 2024 – Campanya “El paper de la ciència per la transformació social”
 • 11 Juliol 2024 - Cineforum "Lo imposible"
 • Presentació del projecte Gorgónia per la restauració activa dels fons marins de Barcelona
 • Train the trainers: formació per a docents i agents del territori
petits
Participació ciutadana i territori

Fomentar el compromís, col·laboració i participació de tot el teixit social (ciutadania, gestors, acadèmia i sector productiu) en activitats de ciència ciutadana, debats, iniciatives i xarxes per a intercanvi de coneixement i bones pràctiques per a la gestió de les ciutats costaneres i el litoral. Tot això s'emmarca en la Dècada dels Oceans, contribuint a l'Agenda 2030 i els acords internacionals vigents per la sostenibilitat d'aquests.

Destacats:

Destacats:

Accions:

 • Reptes d'Observadors del Mar
 • BioMARató
 • Juny - Festa de la Ciència Barcelona
 • Octubre - Mes de les ciutats oceàniques
 • Campanyes Polinèsia i Antàrtida
ok
Noves narratives

Barcelona Mar de Ciència es proposa crear un ecosistema interdisciplinari i compromès per a investigar noves narratives que permetin incrementar l’accessibilitat a diferents audiències i fomentin la transformació social.
Aquest ecosistema incorpora agents de l’àmbit artístic i cultural per a situar la ciència marina fora de l’àmbit del laboratori i dels projectes i preveu un espai dedicat a l’art i les exposicions.

Accions:

 • Abril 2024 - Expo "The Blue and Us" (Conferència dels Oceans)
 • Maig 2024 - LuzLíquida. Art & plàncton (Espai Espronceda)
 • Juny 2024 - Teatre Fòrum. Dones i Ciència
 • Presentació de la recerca dels artites col·laboradors (Anna Rierola, Xavi Bou)
bosc-ancestral