Notícies | 30 Juny 2017

El Ramon Margalef Summer Colloquia comença la seva cinquena edició

Share

Dilluns 3 de juliol comença la cinquena edició del curs "Ramon Margalef Summer Colloquia", organitzat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l'Associació Catalana d'Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO). Des de la seva primera edició en 2013 reuneix cada estiu a joves i experts oceanògrafs per intercanviar idees sobre la recerca oceànica.
 

El Ramon Margalef Summer Colloquia comença la seva cinquena edició

Dilluns 3 de juliol comença la cinquena edició del curs "Ramon Margalef Summer Colloquia", organitzat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i l'Associació Catalana d'Oceanògrafes i Oceanògrafs (ACOIO). Des de la seva primera edició en 2013 reuneix cada estiu a joves i experts oceanògrafs per intercanviar idees sobre la recerca oceànica.

Aquest any, el curs es centrarà en "els patrons espacials i temporals en els processos físic-biològics oceànics" i està coordinat per Josep Lluís Pelegrí i Cèlia Marrasé, investigadors de l'ICM. Des d'una perspectiva multidisciplinària, l'objectiu és abordar com interactuen els factors físics i biològics per afavorir els fluxos d'energia en els ecosistemes, i com aquestes interaccions suposen més que la suma dels factors, donant lloc a una complexitat emergent que ens acosta a la visió de l'oceà com un sistema viu.

Del 3 al 12 de juliol, 15 conferenciants compartiran els seus coneixements i experiència amb 25 estudiants de doctorat i postdoctorals, procedents d'Argentina, Brasil, Mèxic, Estats Units, Alemanya, Àustria, Anglaterra, Israel, Itàlia i Espanya. L'objectiu és que investigadors joves i veterans discuteixin junts el que es coneix i, sobretot, allò que desconeixem sobre la complexitat del sistema oceànic.

Les xerrades i debats giraran al voltant de cinc temes principals: patrons espacials i temporals de processos físics i biològics, cicles biogeoquímics, estructura de les comunitats biològiques, i efectes antropogènics sobre els ecosistemes. Complint amb la intenció transversal del col·loqui, els estudiants també participaran en tallers d'escriptura científica, comunicació i divulgació, pràctiques de laboratori i programes de visualització de dades, eines fonamentals para tot jove investigador.

"Les diferents àrees de l'oceanografia han avançat molt en els últims anys. En l'actualitat és necessari encaixar els diferents avenços en un marc multidisciplinari, ja que només amb una visió integradora prosperarem en el coneixement del sistema oceànic" comenta el professor Josep Lluís Pelegrí. "Aquesta visió multidisciplinària és la que va caracteritzar l'obra científica del Professor Ramon Margalef, a qui es vol recordar amb aquests cursos" afegeix la investigadora Cèlia Marrasé.

Web oficial del Ramon Margalef Summer Colloquia

Entitats coordinadores y col·laboradores: