Notícies | 28 Novembre 2016

Es publica el primer Atles de les formes del fons marí del Mediterrani occidental.

Share

Aquest darrer mes Springer International ha publicat el llibre "Atles of Bedforms in the Western Mediterranean", la primera recopilació d'imatges de les formes del fons marí que es poden trobar en l'actualitat en el Mediterrani occidental, el qual ha estat editat per Jorge Guillén and Albert Palanques investigadors de l'Institut de Ciències del Mar, i per investigadors del Instituto Español de Oceanografía (IEO) i de la Universitat de Roma.

Es publica el primer Atles de les formes del fons marí del Mediterrani occidental.

Aquest darrer mes Springer International ha publicat el llibre "Atles of Bedforms in the Western Mediterranean", la primera recopilació d'imatges de les formes del fons marí que es poden trobar en l'actualitat en el Mediterrani occidental, el qual ha estat editat per Jorge Guillén and Albert Palanques investigadors de l'Institut de Ciències del Mar, i per investigadors del Instituto Español de Oceanografía (IEO) i de la Universitat de Roma.

"L'objectiu del llibre és il·lustrar la diversitat de formes de fons al Mediterrani Occidental, incidint en  els processos associats. En ell, s'analitza la morfologia de les formes de fons submarines presents des del litoral fins als ambients d'aigües profundes, que han estat cartografiades gràcies a l'ús de les ecosondes multifeix, una tecnologia relativament recent, que ha transformat la nostra visió del fons marí, permetent obtenir una cobertura i precisió de les dades batimètriques inimaginable fa 30 anys" comenta Jorge Guillén, investigador del Departament de Geociències Marines de l'ICM.

Dirigit a la comunitat investigadora, estudiants, empreses amb interessos en el medi marí i al públic en general, l'Atles està dividit en set seccions, en ell es troben capítols dedicats als principals processos físics responsables de la formació de formes de fons, amb exemples en ambients costaneres, prodeltes, plataforma continental, canyons submarins, talús continental i zones profundes.

L'Atles posa de manifest el considerable avanç en el coneixement adquirit en els últims anys en matèria de mecanismes de transport de sediment que generen les formes del fons marí. S'il·lustren formes de fons constituïdes per grava, sorra o fang; per sediment siliciclàstic o carbonatat, i una àmplia gamma d'escales espacials i temporals, des de mil·límetres i segons fins a desenes de quilòmetres i desenes de milers d'anys. Els principals mecanismes responsables d'aquesta gran diversitat de formes són onatge, corrents induïdes pel vent, corrents oceànics termohalines, corrents de contorn, fluxos de densitat, corrents de terbolesa i ones internes.

"Hem millorat la nostra comprensió sobre els mecanismes generadors de les formes de fons; no obstant això, el coneixement dels processos de transport de sediment associats amb aquests mecanismes és encara incomplet i la capacitat predictiva dels models és encara molt limitada. Seguir investigant les formes de fons és necessari per interpretar el nostre passat geològic, però també per optimitzar la gestió del medi marí (a vegades afectat per activitats humanes com la pesca d'arrossegament), determinar l'impacte sobre les estructures costaneres, ports, estuaris i parcs eòlics marins, identificar recursos minerals explotables (per exemple, dipòsits de sorra per a la regeneració de les platges) o localitzar possibles roques magatzem d'hidrocarburs" explica Albert Palanques, director de l'ICM i també editor de l'Atles.

L'inventari de les formes de fons en el marge continental mediterrani espanyol va ser un dels objectius del projecte de recerca FORMED, coordinat per el Jorge Guillén des del ICM-CSIC, i en el qual van participar investigadors de l'IEO, de la Subsecretaria de Pesca, de la Universitat Politècnica de Catalunya, de la Universitat de Ghent i del Royal Netherlands Institute of Sea Research.

"Han estat quatre anys de treball, però veure el resultat publicat en aquest Atles ens produeix una enorme satisfacció, ja que es tracta d'un esforç col·lectiu molt gran. A més de la participació de les institucions implicades en el projecte FORMED, hem aconseguit que col·legues d'altres institucions i països col·laboressin en l'elaboració d'aquest Atles: cadascun d'ells va proporcionar la seva experiència en temes específics o exemples de formes de fons particulars" conclou Guillén.

 

Atlas of Bedforms in the Western Mediterranean, 2017. Editors:J. Guillén,J. Acosta, F. L. Chiocci, A. Palanques.
Publisher, Springer International Publishing, 307 pp,16 b/w illustrations, 141 illustrations in colour (DOI 10.1007/978-3-319-33940-5).

http://www.springer.com/gp/book/9783319339382