Servei

Col·leccions Geològiques Marines de Referència

Les mostres de sediments marins i els registres sísmics representen un patrimoni científic. Les col·leccions geològiques de l’ICM-CSIC estan formades per sediments marins (testimonis i mostres de sediments) i perfils sísmics. Comprenen dades registrades o extretes de la Mar Mediterrània, de l’Atlàntic i de l’Antàrtida recol·lectades des dels anys 80 del segle XX.

Els testimonis de sediment  estan emmagatzemats en cambres de  temperatura (4°C) i humitat constants, mentre que mostres de sediment i roques resten a una àrea seca d’emmagatzemament. La infraestructura de les col·leccions també inclou espais i tècniques per tractar i analitzar els sediments com un divisor del testimonis, eines de mostreig i subministraments tradicionals d’un laboratori de sedimentologia. A més es disposa  d’un Multi Sensor Core Logger pel registre d’alta resolució de propietats físiques de testimonis i lupes binoculars. 

Els perfils sísmics incorporats a la col·lecció hi son tant en format físic (paper) com digital i associats a metadades que permeten la seva identificació tècnica i geogràfica. La col·lecció sísmica inclou registres de diferent resolució i penetració en el fons marí, des de perfils paramètrics a multicanal.

DIRECCIÓ: Gemma Ercilla

BASE DE DADES: Ferran Estrada

EQUIPAMENT I LABORATORI D'OBERTURA: David Casas

Equip i recursos tècnics
  • Laboratori d'obertura de testimonis de sediment, mostreig i anàlisi.
  • Cambres frigorífiques i estació de treball

WEB DE LES COL·LECCIONS GEOLÒGIQUES MARINES DE REFERÈNCIA

 

Contacte: cgmr@icm.csic.es