Servei

Computació Científica

El Servei de Computació Científica ofereix recursos de computació i suport tècnic als investigadors de l’ICM. Proveeix serveis de consultoria i computació científica, computació d'alt rendiment (HPC), administració avançada de sistemes informàtics, infraestructures d'emmagatzematge massiu de dades, desenvolupament d'aplicacions científiques, computació en el núvol i serveis de virtualització.

També gestiona clústers de HPC, infraestructures d’emmagatzematge i serveis al núvol.

El servei compta amb el know-how i l'experiència de més de 10 anys dissenyant, desenvolupant i gestionant sistemes i serveis informàtics, i proporcionant consultoria i recursos informàtics a projectes científics i grups de recerca.

Equip i recursos tècnics
  • 35 servidors amb 70 CPU i 500 nuclis amb 800 fills d’execució i 2532 GB de RAM. Els nodes de càlcul estan connectats amb una xarxa Ethernet d'alt rendiment de 10 Gbps amb latència de 280 nanosegons.
  • 25 servidors dedicats al clúster de càlcul amb un sistema de cues integrat. El clúster fa servir la distribució OpenHPC 1.3 (basada en GNU / Linux CentOS 7, sistema de cues Slurm, MPI i altres llibreries científiques).
  • 10 servidors dedicats a l'emmagatzematge massiu (Llustre), infraestructura núvol (OpenNebula) i altres serveis informàtics.