Servei

Enginyeria Oceanogràfica

El Servei d'Enginyeria Oceanogràfica ofereix suport tècnic a grups de recerca en el camp de les ciències de la mar. Proporciona les solucions tècniques adequades a les necessitats del client així com un assessorament tècnic expert. Compta amb personal i instrumentació qualificats, així com amb la capacitat d'innovar i desenvolupar nova instrumentació, dissenyar, desplegar i implementar sistemes d'adquisició fixa i mòbil, eines i tècniques de verificació dins del camp de la recerca oceanogràfica.

Equip i recursos tècnics
  • Laboratori de desenvolupament i prototipat
  • Proves i manteniment de laboratori
  • Tancs experimentals
  • Instruments de mesurament: CTD SBE25, SIGUI & SUN CTDM75, AUTOSAL Guildline 8400B, densitòmetre DMA 5000, sensor de temperatura SBE-39

WEB DEL SERVEI