<a href="/neix-barcelona-ocean-una-oferta-de-cursos-especialitzats-i-relacionats-amb-les-ci%C3%A8ncies-del-mar">Neix Barcelona Ocean, una oferta de cursos especialitzats i relacionats amb les Ciències del Mar</a><div>29 Octubre 2014 - Barcelona Ocean &eacute;s una iniciativa formativa de cursos altament especialitzats en tots els camps relacionats amb les Ci&egrave;ncies del Mar, que tindr...</div> <a href="/con%C3%A8ixer-les-col%C2%B7leccions-biol%C3%B2giques-de-refer%C3%A8ncia-de-licm">Conèixer les Col·leccions Biològiques de Referència de l&#039;ICM</a><div>24 Octubre 2014 - Des dels anys 80, l&#39;ICM alberga les Col&middot;leccions Biol&ograve;giques de Refer&egrave;ncia (CBR), que custodien un patrimoni d&#39;hist&ograve;ria natural de m&eacute;s de 1.800 esp&egrave;cies marines i m...</div> <a href="/licm-lidera-la-nova-campanya-ant%C3%A0rtica-que-explora-la-influ%C3%A8ncia-del-pl%C3%A0ncton-mar%C3%AD-en-la-formaci%C3%B3-de">L&#039;ICM lidera la nova campanya antàrtica que explora la influència del plàncton marí en la formació de núvols</a><div>20 Octubre 2014 - El vaixell oceanogr&agrave;fic BIO Hesp&eacute;rides portar&agrave; a l&#39;Ant&agrave;rtida una trentena d&#39;...</div>

Esdeveniments

31/10
Albert Bargués i Clara Rovira
12/11
Equip del projecte Observadors del Mar
18/11
Investigadors i tècnics de l'ICM

Publicacions recents

Benazzouz A., S. Mordane, A. Orbi, M. Chagdali, K. Hilmi, A. Atillah, J. L. Pelegrí, H. Demarcqe
Continental Shelf Research, 81, 38-54.
Massana R., J. del Campo, M.E Sieracki, S. Audic, R. Logares
ISME Journal, 8, 854–866. DOI: 10.1038/ismej.2013.204
Palanques A., P. Puig, J. Guillén, M. Demestre, J. Martín
Continental Shelf Research, 72, 83-98. DOI: 10.1016/j.csr.2013.10.008