<a href="/licm-acull-la-primera-assemblea-general-del-projecte-de-la-ue-ice-arc-7pm">L&#039;ICM acull la primera Assemblea General del projecte de la UE ICE-ARC (7PM)</a><div>22 Novembre 2014 - Des de 19 fins al 21 de Novembre, l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar de Barcelona va acollir la primera Assemblea General del projecte europeu &quot;Gel, Clima, Economia - Recerca sobre el Canvi a l...</div> <a href="/%C3%A8xit-de-participaci%C3%B3-durant-les-portes-obertes-licm-amb-ocasi%C3%B3-de-la-19a-setmana-de-la-ci%C3%A8ncia">Èxit de participació durant les portes obertes a l&#039;ICM amb ocasió de la 19a Setmana de la Ciència</a><div>21 Novembre 2014 - Un any m&eacute;s, amb ocasi&oacute; de la Setmana de la Ci&egrave;ncia, l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar va oferir a escoles i p...</div> <a href="/el-primer-laboratori-de-la-base-ant%C3%A0rtica-espanyola-s%E2%80%99exhibeix-cosmocaixa-barcelona-amb-material">El primer laboratori de la Base Antàrtica Espanyola, s’exhibeix a CosmoCaixa Barcelona amb material original de l’ICM i la UTM.</a><div>19 Novembre 2014 - Josefina Castellv&iacute; presenta avui a CosmoCaixa el que va ser el primer laboratori de la Base Ant&agrave;rtica...</div>

Esdeveniments

Publicacions recents

Zamora-Terol S., A.D. Mckinnon, E. Saiz
Journal of Plankton Research, 36, 4, 1047-1059. DOI: 10.1093/plankt/fbu039
López-González P.J., J. Grinyó, J.M. Gili
Marine Biodiversity, 22. DOI: 10.1007/s12526-014-0269-5
Garcia-Raso J.E., F. Salmeron, J. Barok, P. Marina, P. Abelló
Mediterranean Marine Science, 15, 1, 172-178. DOI: 10.12681/mms.530