<a href="/licm-col%C2%B7labora-junt-amb-el-iim-en-lelaboraci%C3%B3-de-les-bones-pr%C3%A0ctiques-de-recerca-amb-cefal%C3%B2podes">L&#039;ICM col·labora junt amb el IIM en l&#039;elaboració de les bones pràctiques de recerca amb cefalòpodes</a><div>18 Gener 2016 - Investigadors de set pa&iuml;sos, entre els quals han participat cient&iacute;fics de l&#39;ICM i l&#39;Institut d&#39;Investigacions...</div> <a href="/els-bacteris-marins-afectats-l%E2%80%99acidificaci%C3%B3-de-l%E2%80%99oce%C3%A0">Els bacteris marins, afectats per l’acidificació de l’oceà</a><div>12 Gener 2016 - Les emissions antropog&egrave;niques de di&ograve;xid de carboni (CO2), a m&eacute;s de provocar l&rsquo;escalfament global del planeta, alteren la qu&iacute;mica de les aig&uuml;es dels oceans, conduint-les cap a una...</div> <a href="/projectes-relacionats-amb-el-canvi-clim%C3%A0tic-licm">Projectes relacionats amb el canvi climàtic a l&#039;ICM </a><div>29 Desembre 2015 - L&rsquo;augment de la temperatura del mar &eacute;s un element clau en relaci&oacute; amb el canvi clim&agrave;tic. Com s&rsquo;est&agrave; produint l&rsquo;escalfament? Com est&agrave; afectant els organismes? Al Mediterrani, els cient&iacute;fics...</div>

Publicacions recents

Introduction to the special issue on the life in Antarctica: Boundaries and gradients in a changing environment (XIth SCAR Biology Symposium).
Gili J.M., R. Zapata-Guardiola, E. Isla, D. Vaqué, A. Barbosa , L. Gracia-Sancho, A. Quesada
Polar Biology, 39, 1-10. DOI: 10.1007/s00300-015-1852-3.
Arrieta J.M., C.M. Duarte, M.M. Sala, J. Dachs
Frontiers in Microbiology, 6, 1566, DOI: 10.3389/fmicb.2015.01566
Muntadas A., S. de Juan, M. Demestre
Ecological Indicators, 61, Part 2, 882-892. DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.10.041

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos