<a href="/desvetllen-les-estrat%C3%A8gies-de-vida-dels-virus-de-l%E2%80%99oce%C3%A0-profund">Desvetllen les estratègies de vida dels virus de l’oceà profund</a><div>6 Setembre 2017 - L&#39;impacte dels virus en les comunitats microbianes marines ha estat estudiat &agrave;mpliament en les zones costaneres o superficials dels oceans per&ograve; fins ara les dades sobre els virus en l&#39;oce...</div> <a href="/atemptats-barcelona-i-cambrils">Atemptats a Barcelona i Cambrils</a><div>17 Agost 2017 - Solidaritat amb les v&iacute;ctimes, amics i familiars de l&#39;atemptat de Barcelona i Cambrils<br />
</div> <a href="/torna-imedjelly-laplicaci%C3%B3-con%C3%A8ixer-en-temps-real-la-pres%C3%A8ncia-de-meduses-en-la-costa-catalana">Torna iMedJelly, l&#039;aplicació per conèixer en temps real la presència de meduses en la costa catalana</a><div>21 Juliol 2017 - Aquest estiu torna iMedJelly carregada de novetats per millorar la gesti&oacute; de les platges de la costa catalana i que tots els usuaris puguin...</div>

Publicacions recents

Lopes V.M., E. Sampaio, K. Roumbedakis, N.K. Tanaka, L. Carulla, G. Gambús, T. Woo, C.P.P. Martins, V. Penicaud, C. Gibbings, J. Eberle, P. Tedesco, I. Fernández, T. Rodríguez-González, P. Imperadore, G. Ponte, G. Fiorito
Invertebrate Neuroscience, 17, DOI: 10.1007/s10158-017-0200-4
Olmedo E., J. Martínez, A. Turiel, J. Ballabrera-Poy, M. Portabella
Remote Sensing of Environment, 193, 103–126. DOI: 10.1016/j.rse.2017.02.023
Lennartz S.T., C.A. Marandino, M. von Hobe, P. Cortés, B. Quack, R. Simó, D. Booge, A. Pozzer, T. Steinhoff, D.L. Arévalo-Martínez, C. Kloss, A. Bracher, R. Röttgers, E. Atlas, K. Krüger
Atmospheric Chemistry and Physics, 17, 385-402. DOI: 10.5194/acp-17-385-2017

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos