<a href="/investiguen-el-proc%C3%A9s-d%E2%80%99infecci%C3%B3-d%E2%80%99un-par%C3%A0sit-mar%C3%AD-que-t%C3%A9-similituds-amb-el-de-la-mal%C3%A0ria">Investiguen el procés d’infecció d’un paràsit marí que té similituds amb el de la malària</a><div>23 Novembre 2015 - Els par&agrave;sits s&oacute;n una de les principals causes de mortalitat en organismes molt diversos dins dels ecosistemes, i per tant...</div> <a href="/descobreixen-una-sorprenent-estrat%C3%A8gia-dadaptaci%C3%B3-en-els-bacteris-marins">Descobreixen una sorprenent estratègia d&#039;adaptació en els bacteris marins</a><div>20 Novembre 2015 - Un principi general de la biologia &eacute;s que totes les membranes de les c&egrave;l&middot;lules estan formades per fosfol&iacute;pids, &eacute;s a dir, l&iacute;pids que contenen f&ograve;sfor....</div> <a href="/noves-claus-sobre-lenvelliment-dels-cop%C3%A8podes">Noves claus sobre l&#039;envelliment dels copèpodes</a><div>16 Novembre 2015 - Un estudi cient&iacute;fic descobreix que el proc&eacute;s d&#39;envelliment en els cop&egrave;podes marins va lligat a un increment en el dany oxidatiu cel&middot;lular. A m&eacute;s, l&#39;alimentaci&oacute; en exc&eacute;s incrementa les taxes de...</div>

Esdeveniments

26/11
Dr. Josep L. Pelegrí

Publicacions recents

Melendez A., J. Korenaga, V. Sallares, A. Miniussi, C.R. Ranero
Geophysical Journal International, 203, 1, 158-174. DOI: 10.1093/gji/ggv292
Martínez-Soto M.C., G. Basterretxea, E. Garcés, S. Anglès, A. Jordi, A. Tovar-Sánchez
Frontiers in Marine Science, 2, 54, DOI: 10.3389/fmars.2015.00054
Romero-Kutzner V., T.T. Packard, E. Berdalet, S.O. Roy, J.P. Gagné, M. Gómez
Marine Ecology Progress Series, 519, 47-59. DOI: 10.3354/meps11062

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos