<a href="/un-mapa-global-de-cianobacteris-defineix-noves-poblacions-de-fitopl%C3%A0ncton">Un mapa global de cianobacteris defineix noves poblacions de fitoplàncton</a><div>31 Maig 2016 - Investigadors de l&#39;ICM han participat en un estudi internacional on s&rsquo;ha creat un mapa dels patrons de distribuci&oacute; dels dos g&egrave;neres m&eacute;s abundants de fitopl&agrave;ncton mar...</div> <a href="/http%3A/%252Fwww.icm.csic.es/icm-organitza-simposi-internacional-proliferacio-meduses">L&#039;ICM organitza el Simposi Internacional sobre Proliferacions de Meduses</a><div>30 Maig 2016 - Del 30 de maig al 3 de juny, se celebra a L&rsquo;Aqu&agrave;rium de Barcelona el V Simposi Internacional sobre Proliferacions de Meduses, l&rsquo;esdeveniment m&eacute;s important d&rsquo;aquesta tem...</div> <a href="/identificada-una-relaci%C3%B3-hoste-par%C3%A0sit-similar-al-joc-de-la-ruleta-russa">Identificada una relació hoste-paràsit similar al joc de la ruleta russa</a><div>25 Maig 2016 - La ruleta russa &eacute;s un joc de conseq&uuml;&egrave;ncies mortals subjecte a l&rsquo;atzar. La vida dels seus participants dep&egrave;n de que el gallet coincideixi amb una de les poques bales del tambor....</div>

Publicacions recents

Calcium distribution in the subtropical Atlantic Ocean: Implications for calcium excess and saturation horizons.
Rosón G., E.F. Guallart, F.F. Pérez, A.F. Ríos
Journal of Marine Systems, 158, 45-51. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2016.01.011
Alonso B., G. Ercilla, D. Casas, D.A.V. Stow, F.J. Rodríguez-Tovar, J. Dorador, F.J. Hernández-Molina
Marine Geology, DOI: 10.1016/j.margeo.2015.12.016
Large variability of bathypelagic microeukaryotic communities across the world\'s oceans.
Pernice M.C., C.R. Giner, R. Logares, J. Perera, S.G. Acinas, C.M. Duarte, J.M. Gasol, R. Massana
ISME Journal, 10, 945-958. DOI: 10.1038/ismej.2015.170

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos