<a href="/bacteris-de-loce%C3%A0-polar-%C3%A0rtic-expressen-una-prote%C3%AFna-fotoactiva-fins-i-tot-quan-no-hi-ha-llum">Bacteris de l&#039;oceà polar àrtic expressen una proteïna fotoactiva fins i tot quan no hi ha llum</a><div>25 Febrer 2015 - Hi ha bacteris que capturen l&#39;energia de la llum solar per sobreviure. Ho fan gr&agrave;cies a la proteorodopsina (PR), una prote&iuml;na fotoactiva...</div> <a href="/pescadors-cient%C3%ADfics-legisladors-i-ong-es-troben-parlar-sobre-el-futur-de-la-pesca">Pescadors, científics, legisladors i ONG, es troben per parlar sobre el futur de la pesca</a><div>23 Febrer 2015 - Comen&ccedil;a dem&agrave; el Simposi Internacional del projecte europeu GAP2, finan&ccedil;at per la Comissi&oacute; Europea que est&agrave; desenvolupant estrat&egrave;gies de pesca...</div> <a href="/els-guanyadors-de-la-5ena-edici%C3%B3-de-la-olimp%C3%ADada-de-biologia-de-catalunya-visiten-l%E2%80%99icm">Els guanyadors de la 5ena edició de la Olimpíada de Biologia de Catalunya visiten l’ICM</a><div>20 Febrer 2015 - Avui, els 21 finalistes de l&rsquo;Olimp&iacute;ada de Biologia de Catalunya van visitar l&rsquo;ICM. Durant la visita, en la que Elisa Berdalet, vice-directora de l...</div>

Publicacions recents

Rosell-Fieschi M., J. L. Pelegrí, J. Gourrion
Progress in Oceanography, 130, 1-18. DOI: 10.1016/j.pocean.2014.08.008
Guallart E.F., N.M. Fajar, X.A. Padín, M. Vázquez-Rodríguez, E. Calvo, A.F. Ríos, A. Hernández-Guerra, C. Pelejero, F. Pérez
Geophysical Research Letters, 42, 2, 450-458. DOI: 10.1002/2014GL062971
Navarro J., M. Coll, L. Cardador, A.M. Fernández, J.M. Bellido
Progress in Oceanography, 131, 126–137. DOI: 10.1016/j.pocean.2014.12.004