<a href="/licm-posa-en-marxa-un-model-predictiu-de-larribada-de-pelagia-noctiluca-les-costes-de-catalunya">L&#039;ICM posa en marxa un model predictiu de l&#039;arribada de Pelagia noctiluca a les costes de Catalunya </a><div>18 Juny 2015 - Des de m&eacute;s d&#39;una d&egrave;cada en l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar es duen a terme estudis destinats a comprendre el fen&ograve;mens de...</div> <a href="/un-nou-estudi-analitza-com-millorar-la-conservaci%C3%B3-de-la-biodiversitat-als-espais-protegits">Un nou estudi analitza com millorar la conservació de la biodiversitat als espais protegits</a><div>4 Juny 2015 - Les reserves marines s&oacute;n espais emblem&agrave;tics per a la conservaci&oacute; de la biodiversitat en &agrave;rees oce&agrave;niques de tot el planeta. Segons un nou...</div> <a href="/clubs-de-caiac-s%E2%80%99ofereixen-col%C2%B7laborar-amb-la-recerca-de-l%E2%80%99icm">Clubs de caiac s’ofereixen a col·laborar amb la recerca de l’ICM</a><div>3 Juny 2015 - Sota el t&iacute;tol de Ci&egrave;ncia Ciutadana o Com els caiaquistes podem contribuir en la recerca cient&iacute;fica els dies 30 i 31 de maig van tenir lloc a Llanc&agrave; les...</div>

Publicacions recents

Boras J.A., D. Vaqué, F. Maynou , E.L. Sà, M.G. Weinbauer , M.M. Sala
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 154, 102-110. DOI: 10.1016/j.ecss.2014.12.039
Valls A., M. Coll, V. Christensen
Ecological Monographs, 85, 1, 29-47. DOI: 10.1890/14-0306.1
King G.P., J. Vogelzang, A. Stoffelen
Journal of Geophysical Research, 120, 1, 346-361. DOI: 10.1002/2014JC009993