<a href="/atemptats-barcelona-i-cambrils">Atemptats a Barcelona i Cambrils</a><div>17 Agost 2017 - Solidaritat amb les v&iacute;ctimes, amics i familiars de l&#39;atemptat de Barcelona i Cambrils<br />
</div> <a href="/torna-imedjelly-laplicaci%C3%B3-con%C3%A8ixer-en-temps-real-la-pres%C3%A8ncia-de-meduses-en-la-costa-catalana">Torna iMedJelly, l&#039;aplicació per conèixer en temps real la presència de meduses en la costa catalana</a><div>21 Juliol 2017 - Aquest estiu torna iMedJelly carregada de novetats per millorar la gesti&oacute; de les platges de la costa catalana i que tots els usuaris puguin...</div> <a href="/l%E2%80%99ecosistema-del-gel-mar%C3%AD-ant%C3%A0rtic-afavoreix-la-formaci%C3%B3-de-n%C3%BAvols">L’ecosistema del gel marí antàrtic afavoreix la formació de núvols</a><div>20 Juliol 2017 - L&rsquo;escalfament del clima afecta al desenvolupament i la distribuci&oacute; del gel mar&iacute;, tant a l&rsquo;&Agrave;rtic com a l&rsquo;Ant&agrave;rtida. Avui encara hi ha poques evid&egrave;...</div>

Publicacions recents

Morán X.A.G., J.M. Gasol, M.C. Pernice, J.F. Mangot, R. Massana, E. Lara, D. Vaqué, C.M. Duarte
Global Change Biology, 13730, 1-9. DOI: 10.1111/gcb.13730
Silveira Simão D., J.L. Pérez Gil, P. Abelló
Scientia Marina, 81, 1, DOI: 10.3989/scimar.04378.20A
Toward an Improved Wind Inversion Algorithm for RapidScat
Lin W., M. Portabella, A. Stoffelen, A. Verhoef
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 10, 5, 2156-2164. DOI: 10.1109/JSTARS.2016.2616889

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos