<a href="/l%E2%80%99escola-eduard-marquina-visita-l%E2%80%99icm-en-el-marc-del-projecte-magnet-aliances-leducaci%C3%B3">L’Escola Eduard Marquina visita l’ICM en el marc del Projecte MAGNET, Aliances per a l&#039;Educació</a><div>14 Abril 2014 - L&#39;Institut de Ci&egrave;ncia del Mar participa des de l&#39;any passat en el projecte MAGNET, un programa impulsat per la Fundaci&oacute; Jaume Bofill...</div> <a href="/experts-internacionals-es-reuneixen-licm-tractar-lenfocament-ecosist%C3%A8mic-de-la-pesca-en-la">Experts internacionals es reuneixen a l&#039;ICM per tractar l&#039;enfocament ecosistèmic de la pesca en la Mediterrània i el mar Negre.</a><div>9 Abril 2014 - L&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar acull avui i dem&agrave; una Confer&egrave;ncia Internacional de Difusi&oacute; sobre l...</div> <a href="/visita-dalumnes-de-la-uab-la-zona-daquaris-i-c%C3%A0meres-experimentals-de-l%E2%80%99icm">Visita d&#039;alumnes de la UAB a la Zona d&#039;Aquaris i Càmeres Experimentals de l’ICM.</a><div>7 Abril 2014 - L&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar va obrir les seves portes a finals de la setmana passada a un grup d&rsquo;alumnes de tercer curs del grau de Biologia Ambiental de la...</div>

Esdeveniments

25/04
Dr. Francisco Machín i Dr. Josep Lluís Pelegrí

Publicacions recents

Llebot C., F.J. Rueda, J. Solé, M.L. Artigas, M. Estrada
Journal of Sea Research, 85, 263-276. DOI: 10.1016/j.seares.2013.05.010
Ruiz S., J. L. Pelegrí, M. Emelianov, A. Pascual, E. Mason
Journal of Geophysical Research, 119, 2, 1257-1270. DOI: 10.1002/2013JC009169
Collado Pastor M., D. Vaqué, S. Agustí
Investigación y Ciencia, 449,