<a href="/lestrat%C3%A8gia-de-vida-i-el-sexe-influeixen-en-els-efectes-de-la-restricci%C3%B3-cal%C3%B2rica-en-l%E2%80%99envelliment">L&#039;estratègia de vida i el sexe influeixen en els efectes de la restricció calòrica en l’envelliment dels copèpodes marins.</a><div>9 Octubre 2017 - Un nou estudi de l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar descobreix que els efectes de la restricci&oacute; cal...</div> <a href="/petits-augments-en-la-temperatura-de-laigua-tenen-conseq%C3%BC%C3%A8ncies-llarg-termini-la-biologia-dels">Petits augments en la temperatura de l&#039;aigua tenen conseqüències a llarg termini per a la biologia dels peixos</a><div>29 Setembre 2017 - En poblacions naturals de peixos, les temperatures elevades associades a l&#39;escalfament global poden causar canvis en els trets del...</div> <a href="/desvetllen-les-estrat%C3%A8gies-de-vida-dels-virus-de-l%E2%80%99oce%C3%A0-profund">Desvetllen les estratègies de vida dels virus de l’oceà profund</a><div>6 Setembre 2017 - L&#39;impacte dels virus en les comunitats microbianes marines ha estat estudiat &agrave;mpliament en les zones costaneres o superficials dels oceans per&ograve; fins ara les dades sobre els virus en l&#39;oce...</div>

Publicacions recents

Vaqué D., J.A. Boras, F. Torrent-Llagostera, S. Agustí, J.M. Arrieta, E. Lara, Y.M. Castillo, C.M. Duarte, M.M. Sala
Frontiers in Microbiology, 8, 241, 1-12. DOI: 10.3389/fmicb.2017.00241
Mayol E., J.M. Arrieta, M.A. Jiménez, A. Martínez-Asensio, N. Garcias-Bonet, J. Dachs, B. González-Gaya, S-J. Royer, V.M. Benítez-Barrios, E. Fraile-Nuez, C.M. Duarte
Nature Communications, 8, 201, 1-9. DOI: 10.1038/s41467-017-00110-9
Lennartz S.T., C.A. Marandino, M. von Hobe, P. Cortés, B. Quack, R. Simó, D. Booge, A. Pozzer, T. Steinhoff, D.L. Arévalo-Martínez, C. Kloss, A. Bracher, R. Röttgers, E. Atlas, K. Krüger
Atmospheric Chemistry and Physics, 17, 385-402. DOI: 10.5194/acp-17-385-2017

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos