Les nostres dades

L'ICM en xifres

El nostre caràcter interdisciplinari impulsa una col·laboració sostinguda amb grups de recerca nacionals i internacionals

Les fortaleses més grans de l’ICM son el seu caràcter interdisciplinari i la seva capacitat d’abordar de manera àmplia preguntes i reptes relacionats amb les ciències i les tecnologies marines. Aquest enfocament multidisciplinari i interdisciplinari ha impulsat una col·laboració sostinguda amb molts altres grups de recerca nacionals i internacionals. El resultat principal ha estat la concessió de diversos projectes i contractes nacionals i internacionals que han donat lloc a nombrosos articles científics d'alta qualitat i han permès el desenvolupament de noves tecnologies. Actualment, l’ICM és el primer centre espanyol en productivitat científica en temes marins i un dels centres líders al Mediterrani. Segons la classificació interna del CSIC (A, B o C, de major a menor, escollits en funció de la seva productivitat científica, ingressos a través de projectes de recerca i número de personal durant el període 2016-2018), l’ICM s'erigeix com un centre de recerca de Categoria A.


* Dades de 2019

El nostre equip*
People
Publicacions*
Publications
Formació (Tesis PhD)
Training (PhD Theses)
Finançament*
Funding