L'ICM en xifres

Memòries anuals

El nostre caràcter interdisciplinari impulsa una col·laboració sostinguda amb grups de recerca nacionals i internacionals

Les fortaleses més grans de l’ICM son el seu caràcter interdisciplinari i la seva capacitat d’abordar de manera àmplia preguntes i reptes relacionats amb les ciències i les tecnologies marines. Aquest enfocament multidisciplinari i interdisciplinari ha impulsat una col·laboració sostinguda amb molts altres grups de recerca nacionals i internacionals. El resultat principal ha estat la concessió de diversos projectes i contractes nacionals i internacionals que han donat lloc a nombrosos articles científics d'alta qualitat i han permès el desenvolupament de noves tecnologies. Actualment, l’ICM és el primer centre espanyol en productivitat científica en temes marins i un dels centres líders al Mediterrani.

Memòries Anuals

El nostre equip*

staff-icm-2022