Notícies | 08 Juliol 2022

Alerten dels efectes del canvi climàtic sobre la pesca i l'agricultura de les comunitats costaneres dels tròpics

Share

L'estudi, en què ha participat l'ICM-CSIC, es centra en l'impacte del canvi climàtic sobre 72 comunitats costaneres de la regió de l'Indo-Pacífic, on la pesca i l'agricultura són claus per a les economies locals.

Les economies de les comunitats costaneres dels tròpics depenen molt de l'agricultura i la pesca / Joshua J Cotten (Unsplash).
Les economies de les comunitats costaneres dels tròpics depenen molt de l'agricultura i la pesca / Joshua J Cotten (Unsplash).

Un nou estudi publicat recentment a la revista Nature Communications ha alertat dels efectes del canvi climàtic sobre la pesca i l'agricultura de les comunitats costaneres tropicals, molt dependents d'aquestes activitats econòmiques per al suport de les seves economies.

Segons el treball, en què ha participat l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i un grup nodrit d'experts de centres de tot el món, aquestes comunitats podrien enfrontar-se a grans pèrdues d'aliment per culpa del canvi climàtic. Fins ara, les prediccions a gran escala havien posat sobre la taula el problema, si bé les dades aportades eren poc informatives a escala local, on es produeixen els impactes socioeconòmics.

"Aquest treball prova la idoneïtat de fer servir models predictius a escales més petites per millorar la gestió de les comunitats locals", exposa en aquest sentit Marta Coll, investigadora de l'ICM-CSIC i una de les autores de l'estudi.

Aquest és el primer treball que avalua l'impacte del canvi climàtic sobre les comunitats costaneres dels tròpics, amb més dificultats econòmiques que les seves anàlogues de les zones temperades. En concret, la investigació es centra en 72 comunitats de cinc països de la regió de l'Indo-Pacífic: Indonèsia, Madagascar, Papua Nova Guinea, Filipines i Tanzània.

Per a la seva elaboració es van analitzar les respostes de més de 3.000 enquestes fetes presencialment a les llars de les regions estudiades. Els resultats es van creuar amb projeccions de models de pèrdues de rendiment dels cultius i de captures pesqueres, tant en un escenari d'altes emissions (SSP5-8.5) com en un altre de baixes emissions (SSP1-2.6).

Gràcies a això, l’equip va adonar-se que, tot i que no totes les comunitats són igual de vulnerables, tant dins d'un mateix país com entre diferents països, les de menor nivell socioeconòmic estan especialment exposades als impactes més negatius sobre els recursos naturals com a conseqüència del canvi climàtic.

El sector pesquer, el més afectat

Segons el treball publicat ara, les pèrdues potencials són més grans en el cas del sector pesquer que en l'agrícola, si bé gran part de les comunitats enquestades s'enfrontarien a pèrdues substancials tant de productes derivats de l’activitat agrícola com pesquera en un escenari d'emissions altes.

En un escenari de baixes emissions, en canvi, menys comunitats experimentarien pèrdues tant en el sector de l'agricultura com en el de la pesca, cosa que posa sobre la taula algun dels molts beneficis de la mitigació del canvi climàtic.

Actualment, la temperatura mitjana global és d'1,1 graus superior a la de l'època preindustrial i, de seguir així, es preveu un increment de la temperatura de prop de 3 graus a finals de segle. Això portarà a una major freqüència i intensitat de les sequeres o les onades de calor marines, entre altres esdeveniments climàtics extrems que podrien tenir un fort impacte sobre les activitats del sector primari.