Notícies | 05 Març 2024

La primera expedició europea que estudia l'impacte humà sobre els mars i les costes fa parada a Barcelona

Share

Durant dos anys, TREC, que compta amb la participació de l'ICM, recopilarà mostres en 120 ubicacions de 21 països europeus, incloent-hi els voltants de Barcelona durant aquest mes de març.

TREC està dirigida pel Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) juntament amb la Fundació Tara Océan i el European Marine Biology Resource Centre (EMBRC) / EMBL.
TREC està dirigida pel Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL) juntament amb la Fundació Tara Océan i el European Marine Biology Resource Centre (EMBRC) / EMBL.

Després de vuit mesos de mostreig per la costa europea al llarg de l'Atlàntic, el Bàltic i Mar del Nord durant el 2023, l'expedició ‘Traversing European Coastlines’ (TREC) explorarà la costa mediterrània el 2024.

TREC és el primer projecte d’abast continental que estudia els ecosistemes costaners i la seva resposta al medi ambient. Les nostres mars i costes alberguen una diversitat extremadament rica de vida i exerceixen papers crítics en l'estabilitat i sostenibilitat d'ecosistemes més amplis. No obstant això, les interferències antropogèniques estan provocant una pèrdua accelerada de la diversitat genètica de les espècies i la destrucció d'ecosistemes funcionals. A través del mostreig al llarg de tota la costa europea, l'expedició TREC proporcionarà una comprensió més rica i profunda de com els ecosistemes responen als impactes provocats per la humanitat.

"La recol·lecció i l'anàlisi de dades al llarg de les costes europees permetrà incrementar el nostre coneixement de la biodiversitat i adaptacions dels organismes als desafiaments ambientals", assegura Ramiro Logares, un dels investigadors de l'ICM-CSIC implicats en el projecte.

TREC està liderada pel Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL, per les seves sigles en anglès) juntament amb la Fundació Tara Océan, el consorci Tara OceanS i l’European Marine Biology Resource Centre (EMBRC). Reuneix a més de 150 equips de recerca de més de 70 institucions en 21 països europeus. En cada parada, treballen en conjunt amb col·laboradors locals com ara l'Institut per de Ciències del Mar (ICM-CSIC), que lidera la coordinació de l’expedició a Barcelona en col·laboració amb l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE:CSIC-UPF), l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) i el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC).

L'expedició combina activitats científiques a terra i a mar a una escala sense precedents. A Barcelona, els científics i científiques que viatjaran amb els laboratoris mòbils de l’EMBL i a bord de la goleta Tara recol·lectaran mostres d'aigua, sòl, sediments i aerosols a les àrees circumdants de Barcelona.

Com a part de la flota de laboratoris mòbils de l'EMBL, l’Advanced Mobile Laboratory (Laboratori Mòbil Avançat) porta a punts seleccionats, entre ells Barcelona, tecnologia puntera directament al terreny, ajudant els investigadors a processar mostres biològiques immediatament després de recollir-les mitjançant diverses metodologies avançades.

Gràcies a la infraestructura de TREC, els experts i expertes de l’ICM investigaran les comunitats microbianes per a comprendre el seu paper en els ecosistemes marins i rastrejar l'impacte de la contaminació i l'escalfament global.

Durant l'estada de l'expedició també s'oferiran diverses activitats per als mitjans, escoles i el públic general. 

L’expedició científica

L'objectiu del projecte és estudiar la biodiversitat i ecosistemes terrestres i marins, així com les interaccions dels organismes entre ells i amb el medi ambient. Els equips científics recopilen informació sobre factors com la presència de contaminants, antibiòtics, pesticides, o hormones, a part de la temperatura, la salinitat i el nivell d'oxigen. En cada punt on l'equip de l’EMBL i els seus col·laboradors prenen mostres de sòl, sediments i aigües poc profundes, la goleta Tara recopila mostres dels ecosistemes marins associats - el mateix dia i en els voltants.

Les mostres biològiques són fràgils: tan aviat com es retira una gota d'aigua o un gra de sòl del seu entorn natural, els organismes que contenen comencen a canviar. Per a maximitzar la integritat dels organismes i per a estudiar-los en el context del seu ambient natural, TREC porta el laboratori a les mostres, en lloc de les mostres al laboratori. En total, TREC examinarà la biodiversitat i l'adaptabilitat molecular de la vida a escala molecular en 120 punts de mostreig costaners de 21 països Europeus.

La naturalesa paneuropea d'aquest projecte implica que les mostres seran recopilades de manera estandarditzada. Això permetrà comparar i sondejar dades de tota Europa en lloc de fer-ho en un sistema regional o nacional d'una manera que abans no era possible.

L’EMBL reconeix el generós suport de moltes institucions, donants i patrocinadors, especialment a la Fundació Manfred Lautenschläger, Eppendorf ES, Carl Zeiss Microscopy & Friends of EMBL, per ajudar a fer TREC possible.