News | 07 Agost 2020

L’ICM converteix un patí de vela en una embarcació oceanogràfica

Share

Un grup d'investigadors de l'Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona ha transformat un patí de vela, un vaixell d'esbarjo molt lligat al territori català, en una embarcació per a la recerca oceanogràfica a través de la qual es preveu monitorar l'estat de l'aigua del litoral barceloní.

El 'Patí Científic' es posarà en marxa aquesta tardor / ICM-CSIC
El 'Patí Científic' es posarà en marxa aquesta tardor / ICM-CSIC

La ciència ciutadana, és a dir, aquella conduïda parcial o completament per ciutadans, s'erigeix com una eina de recollida de dades complementària als estudis científics. A més, promou la generació de coneixement dins la societat a través de la participació activa.

Per dotar de rigor i qualitat aquesta modalitat científica, cal que els investigadors s’involucrin tant en el disseny dels projectes com en la verificació i interpretació de les dades, com passa amb el projecte 'Patí Científic' de l'Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona, on participen investigadors del grup d'Oceanografia Física i Tecnològica de l'Institut, de la Facultat de Nàutica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Club Patí Vela de Barcelona.

Segons els investigadors, liderats per Raúl Bardají, Nina Hoareau, Josep Lluís Pelegrí i Ignasi Vallès de l'ICM, l'objectiu principal de la iniciativa és convertir el patí de vela, un vaixell d'esbarjo molt lligat al territori català, en una embarcació per a la recerca oceanogràfica i, en concret, per al monitoratge de la qualitat de l'ecosistema litoral barceloní.

En el marc d’aquest projecte, es preveu instal·lar una sèrie de sensors oceanogràfics a un patí de vela amb l'ajuda de la plataforma Smart Citizen de Fab Lab Barcelona. Aquests sensors, adaptats a l'estructura i característiques del patí, permetran obtenir dades de la temperatura, la salinitat i el pH de l'aigua, entre altres variables oceanogràfiques. D’aquesta manera, es podran detectar variacions al llarg de la costa i es podran identificar fonts potencials de contaminació.

Els sensors mesuraran la temperatura, la salinitat i el pH de l'aigua, entre altres / ICM-CSIC
Els sensors mesuraran la temperatura, la salinitat i el pH de l'aigua, entre altres variables / ICM-CSIC

Amb aquesta iniciativa, finançada per l'Ajuntament de Barcelona, els investigadors esperen poder entendre millor les conseqüències de la pressió antropogènica sobre el litoral barceloní. Això es pot veure, per exemple, realitzant sortides abans i després d'episodis de pluja, la qual cosa permet analitzar els canvis de temperatura i salinitat a causa de l'abocament d'aigües pluvials i d'escorrentia.

"El projecte augmentarà el nostre coneixement de les aigües litorals de la costa de Barcelona i fomentarà la participació ciutadana en activitats de control del mar, augmentant així la consciència social sobre la necessitat d'estimar i protegir els nostres oceans", assegura Ignasi Vallès.

"Els dispositius de mesura que instal·larem tenen un cost molt baix i són perfectament reproduïbles per qualsevol ciutadà", subratlla Raúl Bardají, que afegeix que "una de les idees de fons del projecte és incentivar la participació ciutadana en el coneixement del medi marí".

Actualment, el 'Patí Científic' es troba en fase de desenvolupament, però un cop en marxa, aquesta tardor, les dades obtingudes s'enviaran directament al núvol mitjançant un sistema de comunicació IoT (Internet of Things) i estaran automàticament disponibles en una plataforma web per a qualsevol persona interessada.