Notícies | 07 Setembre 2020

Treballant des de l’ICM per al desenvolupament eficaç de Plans d'Igualtat de Gènere per als centres de recerca

Share

La desigualtat de gènere és una realitat a molts centres de recerca. Per transformar aquesta realitat, és fonamental dissenyar estratègies i implementar mesures que condueixin a un canvi institucional sistèmic i així abordar el biaix de gènere existent a les organitzacions. 

LeTSGEPs
LeTSGEPs

La desigualtat de gènere és una realitat als centres de recerca que resulta dels nombrosos obstacles a la igualtat inherents al mateix sistema de recerca i que s’evidencia, entre d’altres, en la limitada presència de dones en els càrrecs de nivells superiors o en la lenta progressió professional. Per transformar aquesta realitat, és fonamental dissenyar estratègies i implementar mesures que condueixin a un canvi institucional sistèmic i així abordar el biaix de gènere existent a les organitzacions.

En aquest sentit, el projecte europeu Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans (LeTSGEPs), coordinat per la Universitat de Mòdena i Reggio Emilia i amb l’Institut de Ciències del Mar (ICM) com a entitat participant, té com a objectiu principal donar suport a la implementació de Plans d'Igualtat de Gènere (GEP, per les sigles en anglès de Gender Equality Plan) en els centres d'investigació i universitats que integren el consorci.

Aquests Plans d’Igualtat de Gènere tenen un paper fonamental: d’una banda, aconseguir canvis estructurals en organitzacions acadèmiques i de recerca i trencar les barreres d’equitat de gènere del sistema de recerca, i de l’altre incorporar la perspectiva de gènere a les pràctiques institucionals relacionades amb la gestió dels recursos humans, el finançament, la presa de decisions i els programes de recerca.

Com a tret característic del projecte LeTSGEPs, en la formulació de tot Pla d'Igualtat es planteja l'ús del pressupost de gènere (GB, per les sigles en anglès), que promou la transversalització de gènere a tots els nivells del procés pressupostari i recursos. L’enfocament GB posa doncs la igualtat de gènere en el centre de la presa de decisions sobre la recaptació i assignació de recursos dels centres de recerca. 

LeTSGEPs va començar el passat mes de gener i está finançat amb més de 2 milions d'euros pel programa de recerca i innovació Horitzó 2020. Segons la coordinadora del projecte, la Professora Tindara Addabbo, "aquests primers mesos del projecte han servit per començar a treballar en la implementació dels pressupostos amb perspectiva de gènere a les universitats i centres de recerca europeus membres del consorci. També ens han permès establir les bases de les activitats de sensibilització i formació que durem a terme i ens han servit per consolidar la nostra xarxa d'experts en igualtat de gènere".

 “En l’àmbit de l’ICM, és la primera vegada que seguirem l’enfocament de pressupost de gènere per al disseny del nostre propi Pla d’Igualtat, amb l’objectiu d’assolir canvis profunds estructurals amb un impacte positiu en l'àmbit institucional i individual en termes d’igualtat de gènere”, exposa la investigadora Esther Garcés, coordinadora de LeTSGEPs a l’ICM. 

“El nou Pla d'igualtat de l’ICM que estem dissenyant implica el repte múltiple de donar resposta a la Llei d’Igualtat vigent, l’articulació i encaix amb el Pla d'Igualtat entre dones i homes del CSIC, i la definició de noves mesures adreçades a promoure la integració de la dimensió de gènere en l’àmbit de la recerca científica” diu la Sílvia Donoso, investigadora especialitzada en gènere de l’ICM.

“El Pla d’Igualtat ha d’esdevenir un instrument de caràcter integral i estratègic que permeti promoure la integració de la dimensió de gènere en el model de gestió de l'organització amb l’objectiu d’assolir una consecució real de la igualtat entre dones i homes a tots els àmbits de l’ICM”.

L'ICM compta amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat d'Oportunitats que pertany a la Direcció General d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya. L'Àrea, des de la seva expertesa, donarà assessorament i aportarà la seva experiència durant tot el desenvolupament del projecte. Integren el consorci del projecte LeTSGEPs la Universitat RWTH Aachen (Alemanya), l'Institut de Matemàtiques de l'Acadèmia Sèrbia de Ciències i Arts de Belgrad (Sèrbia), la Università degli Studi di Messina (Itàlia), la Facultat d'Economia de la Universitat de Tirana (Albània), la Max Planck Society (Alemanya), l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (Espanya) i la CY Cergy Paris Université (França).