Notícies | 07 Setembre 2022

Un nou projecte de l'ICM avaluarà l'impacte de la pesca de cèrcol sobre les sardines i anxoves del Mediterrani occidental

Share

L'Institut posarà en contacte equips de recerca i pescadors amb l'objectiu de millorar la situació actual d'aquestes espècies, que han experimentat un declivi greu en les últimes dècades.

Sardines i anxoves han experimentat un declivi substancial durant les últimes dècades.
Sardines i anxoves han experimentat un declivi substancial durant les últimes dècades.

Un nou projecte de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona que compta amb el suport de l’organització internacional sense ànim de lucre Marine Stewardship Council (MSC) avaluarà l'impacte de la pesca de cèrcol sobre les poblacions de sardina (Sardina pilchardus) i anxova (Engraulis encrasicolus) de la Mediterrània occidental, en concret, de Castelló de la Plana (Comunitat Valenciana).

Les dues espècies han experimentat un declivi substancial durant les últimes dècades, cosa que s'ha deixat notar en els desembarcaments. Això, juntament amb la baixada de preu tant de la sardina com de l'anxova, està posant en perill les seves pesqueres, molt importants cultural i econòmicament per a les comunitats locals.

Davant aquest escenari, neix el projecte "SEINE-ETP", que posarà en contacte els equips científics amb els pescadors amb l'objectiu de millorar la situació actual:

"La col·laboració entre científics i pescadors ens permetrà comprendre millor les interaccions entre aquesta pesquera i les espècies no objectiu, a part d’avançar cap als nivells de sostenibilitat establerts per l'Estàndard MSC de Pesqueres", exposa Julio Agujetas, responsable de pesqueres Mediterrànies per a MSC Espanya.

I és que, segons les impulsores i impulsors de la iniciativa, que compta amb el suport financer de l'Ocean Stewardship Fund (OSF) d'MSC i de la Fundació MAVA, la sostenibilitat, tant d'aquesta com de qualsevol altra pesquera, només es pot assolir mitjançant el compromís de totes les parts interessades. Aquesta sostenibilitat certificada aporta valor a les pesqueries, augmentant-ne la rendibilitat i mantenint les captures en nivells sostenibles.

Conseqüències de la captura accidental

Tot i que les pesqueres de cèrcol de petits pelàgics –entre ells les sardines i les anxoves- s'han descrit com altament selectives amb una baixa taxa de descart i interacció amb les espècies no objectiu, manquen dades objectives que l'avalin. Per això, cal conèixer bé les interaccions entre les espècies objectiu i les que no ho són, i les repercussions que pot tenir sobre la xarxa alimentària i el funcionament de l'ecosistema la captura accidental de certes espècies.

"Els peixos pelàgics petits interpreten papers socioeconòmics i ecològics clau en els ecosistemes marins, per la qual cosa cal avançar en la comprensió de les seves dinàmiques si volem obtenir una avaluació integrada de l'ecosistema", apunta la investigadora de l'ICM-CSIC Marta Coll, que celebra que SEINE-ETP pugui contribuir a avançar en aquesta direcció.

Per la seva banda, el també investigador de l'ICM-CSIC Valerio Sbragaglia subratlla que "els pescadors tenen informació clau relacionada amb l'ecologia i el comportament de les espècies que pesquen, i gràcies a això podem desxifrar, per exemple, el rol que exerceixen dins l'ecosistema, cosa que posa sobre la taula els beneficis de la investigació lligada estretament amb la societat".

Al final del projecte, els experts presentaran una anàlisi integradora que ha d'ajudar a avançar en la reducció de les llacunes de coneixement posades de manifest durant la preavaluació de la pesquera de cèrcol d'anxova i sardina de Castelló de la Plana el 2019. Aquesta preavaluació, realitzada basant-se en l'Estàndard MSC de Pesqueries en el marc del Projecte Medfish, va identificar certes deficiències pel que fa a l'estat, la informació i la gestió d'espècies en perill, amenaçades o protegides.