Search for Marta Coll

Search help

Search results

 1. Els models actuals subestimen l'efecte d'esdeveniments climàtics extrems

  … la revista Nature Communications, i que té com a coautora Marta Coll de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, a … la revista Nature Communications, i que té com a coautora Marta Coll de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, a …

  admin - 04/06/2020 - 22:59

 2. Modelos actuales subestiman el efecto de eventos climáticos extremos

  … revista Nature Communications, y que tiene como coautora a Marta Coll del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, en … revista Nature Communications, y que tiene como coautora a Marta Coll del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, en …

  admin - 04/06/2020 - 22:59

 3. Reducir la pesca podría no ser suficiente para recuperar especies sobreexplotadas y ecosistemas en el futuro

  … es más vulnerable y menos resiliente”. Marta Coll, coautora e investigadora del Instituto de Ciencias del … Haifa (Israel).   _ Fuente: X. Corrales, M. Coll, E. Ofir, J. J. Heymans, J. Steenbeek, M. Goren, D. …

  admin - 04/06/2020 - 17:37

 4. Reduir la pesca podria no ser suficient per recuperar espècies sobreexplotades i ecosistemes en el futur

  … temperatura) més vulnerable i menys resilient serà". Marta Coll, coautora i investigadora de l'Institut de Ciències … Haifa (Israel).   _ Fuente: X. Corrales, M. Coll, E. Ofir, J. J. Heymans, J. Steenbeek, M. Goren, D. …

  admin - 04/06/2020 - 17:37

 5. FutureMARES, an ambitious EU-funded project that set the ocean as a pillar of the strategy against climate change

  … The researcher at the Institut de Ciències del Mar (ICM) Marta Coll is the coordinator of the project at the CSIC, but the … and the sustainable management of fishing" , explains Marta Coll, who highlights the importance of developing …

  44651802Q - 04/01/2021 - 14:31

 6. Arranca FutureMARES, un ambicioso proyecto europeo dedicado al océano como pilar en la estrategia contra el cambio climático

  … La investigadora del Institut de Ciències del Mar (ICM) Marta Coll es la coordinadora del CSIC del proyecto, en el que … marinos y la gestión sostenible de la pesca” , expone Marta Coll, que destaca la importancia de desarrollar …

  44651802Q - 04/01/2021 - 14:31

 7. Arrenca FutureMARES, un ambiciós projecte europeu dedicat a l’oceà com a pilar de l’estratègia contra el canvi climàtic

  … La investigadora de l'Institut de Ciències del Mar (ICM) Marta Coll és la coordinadora del CSIC del projecte, en el qual … marins i la gestió sostenible de la pesca" , exposa Marta Coll, que destaca la importància de desenvolupar …

  44651802Q - 04/01/2021 - 14:31

 8. Accelerating Climate Action Post-COVID-19

  … and has counted with the presence of the ICM researcher Marta Coll as moderator of the Panel dedicated to nature-based … true synergistic solutions” , exposes the ICM researcher Marta Coll, who has attended the meeting. During the …

  44651802Q - 09/11/2020 - 07:50

 9. Acelerando la acción climática tras la pandemia provocada por la COVID-19

  … que ha contado con la presencia de la investigadora del ICM Marta Coll como moderadora del panel dedicado a las soluciones … sinérgicas” , expone la investigadora del ICM Marta Coll, que ha acudido al encuentro. Durante el …

  44651802Q - 09/11/2020 - 07:50

 10. Accelerant l'acció climàtica després de la pandèmia provocada per la COVID-19

  … ha comptat amb la presència de la investigadora de l’ICM Marta Coll com a moderadora del panell dedicat a les solucions … solucions sinèrgiques" , exposa la investigadora de l'ICM Marta Coll, que ha assistit a la trobada. Durant la …

  44651802Q - 09/11/2020 - 07:50