<a href="/linstitut-de-ci%C3%A8ncies-del-mar-del-csic-desenvolupa-un-test-capa%C3%A7-de-predir-el-sexe-dels-peixos">L&#039;Institut de Ciències del Mar del CSIC desenvolupa un test capaç de predir el sexe dels peixos</a><div>25 Octubre 2018 - Una investigaci&oacute; liderada per l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar del CSIC ha desenvolupat un test per predir el sexe en peixos basat en la...</div> <a href="/lacceleraci%C3%B3-del-canvi-clim%C3%A0tic-i-la-degradaci%C3%B3-ambiental-la-regi%C3%B3-mediterr%C3%A0nia-amenacen-la-societat">L&#039;acceleració del canvi climàtic i la degradació ambiental a la regió mediterrània amenacen la societat i els sistemes naturals</a><div>22 Octubre 2018 - Durant els &uacute;ltims anys la temperatura mitjana ha augmentat en 1,4&ordm; C des de l&#39;era...</div> <a href="/l%E2%80%99icm-aposta-la-cogesti%C3%B3-pesquera-les-esp%C3%A8cies-comercials-de-catalunya">L’ICM aposta per la cogestió pesquera per a les espècies comercials de Catalunya</a><div>17 Octubre 2018 - El departament de Recursos Marins Renovables de l&#39;ICM-CSIC participa en un nou projecte de cogesti&oacute; dels recursos marins a Catalunya, amb el que es realitzar&agrave; el seguiment...</div>

Esdeveniments

Publicacions recents

Sturm U., S. Schade, L. Ceccaroni, M. Gold, C.C.M. Kyba, B. Claramunt, M. Haklay, D. Kasperowski, A. Albert, J. Piera, J. Brier, C. Kullenberg, S. Luna
RIO Research Ideas and Outcomes, 4, DOI: 10.3897/rio.4.e23394
Peña M., R. Villanueva, A. Escánez, A. Ariza
Journal of Marine Systems, 179, 31-37. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2017.11.003
Solé M., G. Rivera-Ingraham, R. Freitas
Comparative Biochemistry and Physiology. Part C, 212, 18-24. DOI: 10.1016/j.cbpc.2018.06.002

Twitter ICM

sohbet hattıtipobet

Accessos directes

Fotos