<a href="/el-v%C3%ADdeo-del-projecte-medess-4ms-mostra-com-es-realitzen-els-exercicis-treballar-els-models-de">El vídeo del projecte MEDESS-4MS mostra com es realitzen els exercicis per treballar els models de predicció d&#039;abocaments d&#039;hidrocarburs</a><div>22 Gener 2015 - El Mediterrani ocupa el 0.8% de la superf&iacute;cie marina per&ograve; per ell passa una sisena part del tr&agrave;...</div> <a href="/el-v%C3%ADdeo-del-projecte-medess-4ms-mostra-com-es-realitzen-els-exercicis-treballar-els-models-de-0">El vídeo del projecte MEDESS-4MS mostra com es realitzen els exercicis per treballar els models de predicció d&#039;abocaments d&#039;hidrocarburs</a><div>22 Gener 2015 - El Mediterrani ocupa el 0.8% de la superf&iacute;cie marina per&ograve; per ell passa una sisena part del tr...</div> <a href="/els-investigadors-de-licm-ens-expliquen-qu%C3%A8-fan-lant%C3%A0rtida-i-perqu%C3%A8">Els investigadors de l&#039;ICM ens expliquen què fan a l&#039;Antàrtida, i perquè</a><div>13 Gener 2015 - Des del dia 2 de gener 2015, vint investigadors de l&#39;ICM estan embarcats en el vaixell oceanogr&agrave;fic Hesp&eacute;rides, en aig&uuml;es ant&agrave;rtiques, per a complir amb els objectius...</div>

Publicacions recents

Katsanevakis S., N. Levin, M. Coll, S. Giakoumi, D. Shkedi, P. Mackelworth, R. Levy, A. Velegrakis, D. Koutsoubas, H. Caric, E. Brokovich, B. Öztürk, S. Kark
Marine Policy, 51, 31-39. DOI: 10.1016/j.marpol.2014.07.013
García-Olivares A., J. Ballabrera-Poy
Technological Forecasting & Social Change, 90, 587-598. DOI: 10.1016/j.techfore.2014.02.013
Navarro J., M. Coll, L. Cardador, A.M. Fernández, J.M. Bellido
Progress in Oceanography, DOI: 10.1016/j.pocean.2014.12.004