<a href="/avan%C3%A7os-t%C3%A8cnics-en-microan%C3%A0lisis-de-rajos-x-permeten-estudiar-la-concentraci%C3%B3-elemental-en-c%C3%A8l%C2%B7lules">Avanços tècnics en microanàlisis de rajos X permeten estudiar la concentració elemental en cèl·lules individuals de fitoplàncton</a><div>27 Juny 2016 - Un estudi publicat per investigadors de l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar en la revista Plos One...</div> <a href="/els-cient%C3%ADfics-de-l%E2%80%99icm-surten-al-carrer-amb-diferents-tallers-la-festa-de-la-ciencia-i-la-festa-del">Els científics de l’ICM surten al carrer amb diferents tallers per la Festa de la Ciencia i la Festa del Mar</a><div>23 Juny 2016 - El dissabte, 18, i el diumenge, 19 de maig, investigadors del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l&#39;ICM van sortir del...</div> <a href="/l%E2%80%99icm-acull-el-curs-de-modelitzaci%C3%B3-qualitativa-de-sistemes-complexos">L’ICM acull el Curs de Modelització Qualitativa de Sistemes Complexos</a><div>15 Juny 2016 - Del 13 al 15 de juny l&rsquo;ICM acull el curs &ldquo;Qualitative Mathematical Modelling of Complex Systems&rdquo;. Aquest &eacute;s un curs de 18 hores i tracta el tema de l&rsquo;aplicaci&oacute; d&rsquo;...</div>

Publicacions recents

Glynn F., J.D.R. Houghton, T. Bastian, T.K. Doyle, V. Fuentes, M.K.S. Lilley, J. Provan
Biological Journal of the Linnean Society, 117, 2, 252-263. DOI: 10.1111/bij.12654
Martin P., F. Maynou, L. Recasens, A. Sabatés
Fisheries Oceanography, 25, 3, 229-240. DOI: 10.1111/fog.12147
Sexual reproduction and early life- history traits of the Mediterranean soft coral Alcyonium acaule.
Teixidó N., N. Bensoussan, A. Gori, I. Fiorillo, N Viladrich
Marine Ecology, 37, 134-144. DOI: 10.1111/maec.12255

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos