<a href="/linstitut-de-ci%C3%A8ncies-del-mar-del-csic-desenvolupa-un-test-capa%C3%A7-de-predir-el-sexe-dels-peixos">L&#039;Institut de Ciències del Mar del CSIC desenvolupa un test capaç de predir el sexe dels peixos</a><div>25 Octubre 2018 - Una investigaci&oacute; liderada per l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar del CSIC ha desenvolupat un test per predir el sexe en peixos basat en la...</div> <a href="/lacceleraci%C3%B3-del-canvi-clim%C3%A0tic-i-la-degradaci%C3%B3-ambiental-la-regi%C3%B3-mediterr%C3%A0nia-amenacen-la-societat">L&#039;acceleració del canvi climàtic i la degradació ambiental a la regió mediterrània amenacen la societat i els sistemes naturals</a><div>22 Octubre 2018 - Durant els &uacute;ltims anys la temperatura mitjana ha augmentat en 1,4&ordm; C des de l&#39;era...</div> <a href="/l%E2%80%99icm-aposta-la-cogesti%C3%B3-pesquera-les-esp%C3%A8cies-comercials-de-catalunya">L’ICM aposta per la cogestió pesquera per a les espècies comercials de Catalunya</a><div>17 Octubre 2018 - El departament de Recursos Marins Renovables de l&#39;ICM-CSIC participa en un nou projecte de cogesti&oacute; dels recursos marins a Catalunya, amb el que es realitzar&agrave; el seguiment...</div>

Publicacions recents

Cardellach E., J. Wickert, R. Baggen, J. Benito, A. Camps, N. Catarino, B. Chapron, A. Dielacher, F. Fabra, G. Flato, H. Fragner, C. Gabarró, C. Gommenginger, C. Haas, S. Healy, M. Hernández-Pajares, P. Hoeg, A. Jäggi, J. Kainulainen, S.A. Khan, N.M.K. Lemke, W. Li, S.V. Nghiem, N. Pierdicca, M. Portabella, K. Rautiainen, A. Rius, I. Sasgen, M. Semmling, C.K. Shum, F. Soulat, A.K. Steiner, S. Tailhades, M. Thomas, R. Vilaseca, C. Zuffada
IEEE Access, 6, 13980 - 14018. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2814072
Ramírez-Pérez M., M. Twardowski, C. Trees, J. Piera, D. McKee
Journal of Geophysical Research: Oceans, 123, 720-737. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/2017JC013453
Torres A.P., P. Reglero, M. Hidalgo, P. Abelló, D.S. Simão, F. Aleman, E. Massutí, A. Dos Santos
Hydrobiologia, 808, 1, 137-152. DOI: 10.1007/s10750-017-3414-x

Twitter ICM

sohbet hattıtipobet

Accessos directes

Fotos