<a href="/licm-acull-la-primera-assemblea-general-del-projecte-de-la-ue-ice-arc-7pm">L&#039;ICM acull la primera Assemblea General del projecte de la UE ICE-ARC (7PM)</a><div>22 Novembre 2014 - Des de 19 fins al 21 de Novembre, l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar de Barcelona va acollir la primera Assemblea General del projecte europeu &quot;Gel, Clima, Economia - Recerca sobre el Canvi a l...</div> <a href="/%C3%A8xit-de-participaci%C3%B3-durant-les-portes-obertes-licm-amb-ocasi%C3%B3-de-la-19a-setmana-de-la-ci%C3%A8ncia">Èxit de participació durant les portes obertes a l&#039;ICM amb ocasió de la 19a Setmana de la Ciència</a><div>21 Novembre 2014 - Un any m&eacute;s, amb ocasi&oacute; de la Setmana de la Ci&egrave;ncia, l&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar va oferir a escoles i p...</div> <a href="/el-primer-laboratori-de-la-base-ant%C3%A0rtica-espanyola-s%E2%80%99exhibeix-cosmocaixa-barcelona-amb-material">El primer laboratori de la Base Antàrtica Espanyola, s’exhibeix a CosmoCaixa Barcelona amb material original de l’ICM i la UTM.</a><div>19 Novembre 2014 - Josefina Castellv&iacute; presenta avui a CosmoCaixa el que va ser el primer laboratori de la Base Ant&agrave;rtica...</div>

Publicacions recents

Vilanova S.P., E.S. Nemser, G.M. Besana-Ostman, M. Bezzeghoud, J.F. Borges, A. Brum da Silveira, J. Cabral, J. Carvalho, P.P. Cunha, R.P. Dias, J. Madeira, F.C. Lopes, C.S. Oliveira, H. Perea, J. García-Mayordomo, I. Wong, R. Arvidsson, J.F.B.D. Fonseca
Bulletin of the Seismological Society of America, 104, 3, 1312-1229. DOI: 10.1785/0120130210
Changes in the C, N, and P cycles by the predicted salps-krill shift in the Southern Ocean. Frontiers in Marine Science.
Alcaraz M., R. Almeda, C.M. Duarte, B. Hortskotte, S. Lasternas, S. Agustí
Frontiers in Marine Science, 1, 45, DOI: 10.3389/fmars.2014.00045
Light-induced changes on the feeding behaviour of the calanoid copepod Clausocalanus furcatus (Brady, 1883): evidence from a mesocosm study
Isari S., S. Zervoudaki, A. Calbet, E, Saiz, R. Ptacnikova, J.C. Nestgaard, D. Sousoni, S. Berger, R. Ptacnik
Journal of Plankton Research, 36, 1233-1246. DOI: 10.1093/plankt/fbu054