<a href="/troben-indicis-de-contaminants-en-sediments-profunds-de-lant%C3%A0rtida-i-de-la-seva-toxicitat-sobre-les">Troben indicis de contaminants en sediments profunds de l&#039;Antàrtida i de la seva toxicitat sobre les cèl·lules</a><div>14 Juny 2018 - L&#39;activitat industrial genera subst&agrave;ncies nocives que poden arribar als llocs m&eacute;s remots del planeta, transportades per vents...</div> <a href="/acord-hist%C3%B2ric-cogestionar-500-km2-del-litoral-giron%C3%AD-amb-lobjectiu-de-potenciar-la-preservaci%C3%B3-i">Acord històric per a cogestionar 500 km2 del litoral gironí amb l&#039;objectiu de potenciar la preservació i l&#039;ús sostenible del recurs pesquer</a><div>5 Juny 2018 - La Direcci&oacute; General de Pesca i Afers Mar&iacute;tims del Departament d&rsquo;Agricultura,...</div> <a href="/avan%C3%A7ant-en-la-restauraci%C3%B3-dels-h%C3%A0bitats-marins-i-la-seva-biodiversitat">Avançant en la restauració dels hàbitats marins i la seva biodiversitat</a><div>23 Maig 2018 - Els dies 23, 24 i 25 de maig t&eacute; lloc en l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar la reuni&oacute; anual del projecte MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas), el primer...</div>

Publicacions recents

Riera R., V.M.Tuset, R. Betancur-R, A. Lombarte, C. Marcos, A. Pérez-Ruzafa
Progress in Oceanography, 165, 100-109. DOI: 10.1016/j.pocean.2018.05.003
Shin Y.-J., J.E. Houle, E. Akoglu, J.L. Blanchard, A. Bundy, M. Coll, H. Demarcq, C. Fu, E.A. Fulton, J.J. Heymans, B. Salihoglu, L. Shannon, M. Sporcic, L. Velez
Ecological Indicators, 89, 317-326. DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.01.010
Peña M., R. Villanueva, A. Escánez, A. Ariza
Journal of Marine Systems, 179, 31-37. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2017.11.003

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos