<a href="/licm-col%C2%B7labora-junt-amb-el-iim-en-lelaboraci%C3%B3-de-les-bones-pr%C3%A0ctiques-de-recerca-amb-cefal%C3%B2podes">L&#039;ICM col·labora junt amb el IIM en l&#039;elaboració de les bones pràctiques de recerca amb cefalòpodes</a><div>18 Gener 2016 - Investigadors de set pa&iuml;sos, entre els quals han participat cient&iacute;fics de l&#39;ICM i l&#39;Institut d&#39;Investigacions...</div> <a href="/els-bacteris-marins-afectats-l%E2%80%99acidificaci%C3%B3-de-l%E2%80%99oce%C3%A0">Els bacteris marins, afectats per l’acidificació de l’oceà</a><div>12 Gener 2016 - Les emissions antropog&egrave;niques de di&ograve;xid de carboni (CO2), a m&eacute;s de provocar l&rsquo;escalfament global del planeta, alteren la qu&iacute;mica de les aig&uuml;es dels oceans, conduint-les cap a una...</div> <a href="/projectes-relacionats-amb-el-canvi-clim%C3%A0tic-licm">Projectes relacionats amb el canvi climàtic a l&#039;ICM </a><div>29 Desembre 2015 - L&rsquo;augment de la temperatura del mar &eacute;s un element clau en relaci&oacute; amb el canvi clim&agrave;tic. Com s&rsquo;est&agrave; produint l&rsquo;escalfament? Com est&agrave; afectant els organismes? Al Mediterrani, els cient&iacute;fics...</div>

Publicacions recents

Alonso B., G. Ercilla, D.Casas, D.A.V. Stow, F.J. Rodríguez-Tovar, J. Dorador, F.J. Hernández-Molina
Marine Geology, DOI: 10.1016/j.margeo.2015.12.016
Distribution patterns of the abundance of major bacterial and archaeal groups in Patagonian lakes.
Schiaffino M.R., M.L. Sánchez, M. Gerea, F. Unrein, V. Balagué, J.M. Gasol, I. Izaguirre
Journal of Plankton Research, 38, 64-82. DOI: 10.1093/plankt/fbv105
Introduction to the special issue on the life in Antarctica: Boundaries and gradients in a changing environment (XIth SCAR Biology Symposium).
Gili J.M., R. Zapata-Guardiola, E. Isla, D. Vaqué, A. Barbosa , L. Gracia-Sancho, A. Quesada
Polar Biology, 39, 1-10. DOI: 10.1007/s00300-015-1852-3.

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos