<a href="/neix-barcelona-ocean-una-oferta-de-cursos-especialitzats-i-relacionats-amb-les-ci%C3%A8ncies-del-mar">Neix Barcelona Ocean, una oferta de cursos especialitzats i relacionats amb les Ciències del Mar</a><div>29 Octubre 2014 - Barcelona Ocean &eacute;s una iniciativa formativa de cursos altament especialitzats en tots els camps relacionats amb les Ci&egrave;ncies del Mar, que tindr...</div> <a href="/con%C3%A8ixer-les-col%C2%B7leccions-biol%C3%B2giques-de-refer%C3%A8ncia-de-licm">Conèixer les Col·leccions Biològiques de Referència de l&#039;ICM</a><div>24 Octubre 2014 - Des dels anys 80, l&#39;ICM alberga les Col&middot;leccions Biol&ograve;giques de Refer&egrave;ncia (CBR), que custodien un patrimoni d&#39;hist&ograve;ria natural de m&eacute;s de 1.800 esp&egrave;cies marines i m...</div> <a href="/licm-lidera-la-nova-campanya-ant%C3%A0rtica-que-explora-la-influ%C3%A8ncia-del-pl%C3%A0ncton-mar%C3%AD-en-la-formaci%C3%B3-de">L&#039;ICM lidera la nova campanya antàrtica que explora la influència del plàncton marí en la formació de núvols</a><div>20 Octubre 2014 - El vaixell oceanogr&agrave;fic BIO Hesp&eacute;rides portar&agrave; a l&#39;Ant&agrave;rtida una trentena d&#39;...</div>

Esdeveniments

31/10
Albert Bargués i Clara Rovira
12/11
Equip del projecte Observadors del Mar

Publicacions recents

Ruiz S., J. L. Pelegrí, M. Emelianov, A. Pascual, E. Mason
Journal of Geophysical Research, 119, 2, 1257-1270. DOI: 10.1002/2013JC009169
Turiel A., J. Isern-Fontanet, M. Umbert
Nonlinear Processes in Geophysics, 21, 291-301. DOI: 10.5194/npg-21-291-2014
Logares R., S. Audic, D. Bass, L. Bittner, C. Boutte, R. Christen, J.-M. Claveria, J. Decelle, J.R. Dolan, M. Dunthorn, B. Edvardsen, A. Gobet, W.H.C.F. Kooistra, F. Mahé, F. Not, H. Ogata, J. Pawlowski, M.C. Pernice, S. Romac, K. Shalchian-Tabrizi, N. Simon, T. Stoeck, S. Santini, R. Siano, P. Wincker, A. Zingone, T.A. Richards, C. de Vargas, R. Massana
Current biology, 24, 8, 813-821. DOI: 10.1016/j.cub.2014.02.050