<a href="/troben-indicis-de-contaminants-en-sediments-profunds-de-lant%C3%A0rtida-i-de-la-seva-toxicitat-sobre-les">Troben indicis de contaminants en sediments profunds de l&#039;Antàrtida i de la seva toxicitat sobre les cèl·lules</a><div>14 Juny 2018 - L&#39;activitat industrial genera subst&agrave;ncies nocives que poden arribar als llocs m&eacute;s remots del planeta, transportades per vents...</div> <a href="/acord-hist%C3%B2ric-cogestionar-500-km2-del-litoral-giron%C3%AD-amb-lobjectiu-de-potenciar-la-preservaci%C3%B3-i">Acord històric per a cogestionar 500 km2 del litoral gironí amb l&#039;objectiu de potenciar la preservació i l&#039;ús sostenible del recurs pesquer</a><div>5 Juny 2018 - La Direcci&oacute; General de Pesca i Afers Mar&iacute;tims del Departament d&rsquo;Agricultura,...</div> <a href="/avan%C3%A7ant-en-la-restauraci%C3%B3-dels-h%C3%A0bitats-marins-i-la-seva-biodiversitat">Avançant en la restauració dels hàbitats marins i la seva biodiversitat</a><div>23 Maig 2018 - Els dies 23, 24 i 25 de maig t&eacute; lloc en l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar la reuni&oacute; anual del projecte MERCES (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas), el primer...</div>

Publicacions recents

Guerrero E., J.-M. Gili, F. Maynou, A. Sabatés
Journal of Plankton Research, 40, 2, 178-196. DOI: 10.1093/plankt/fby001
Salvador Font-Muñoz J., A. Jordi, S. Anglès, P. Ferriol, E. Garcés, G. Basterretxea
Marine Ecology Progress Series, 594, 51-63. DOI: 10.3354/meps12559
Santis W., L. Aimola, E.J.D. Campos, P. Castellanos
Dynamics of Atmospheres and Oceans, 81, 30-41. DOI: 10.1016/j.dynatmoce.2017.11.004

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos