<a href="/identifiquen-les-%C3%A0rees-del-mar-mediterrani-m%C3%A9s-amena%C3%A7ades-l%E2%80%98impacte-de-l%E2%80%98activitat-humana">Identifiquen les àrees del mar Mediterrani més amenaçades per l‘impacte de l‘activitat humana</a><div>5 Octubre 2018 - Un nou estudi de la Universitat de Barcelona (IRBio), el Institut de Ci&egrave;ncies del Mar (ICM-CSIC) i l&#39;Estaci&oacute; Biol&ograve;gica de...</div> <a href="/reduir-la-pesca-podria-no-ser-suficient-recuperar-esp%C3%A8cies-sobreexplotades-i-ecosistemes-en-el-futur">Reduir la pesca podria no ser suficient per recuperar espècies sobreexplotades i ecosistemes en el futur</a><div>25 Setembre 2018 - Els esfor&ccedil;os actuals de reducci&oacute; de la pesca podrien no ser suficients per recuperar els recursos pesquers d&#39;esp&egrave;cies natives...</div> <a href="/descobert-un-arxip%C3%A8lag-volc%C3%A0nic-enfonsat-al-mar-dalboran">Descobert un arxipèlag volcànic enfonsat al Mar d&#039;Alboran</a><div>7 Setembre 2018 - Un equip cient&iacute;fic ha descobert un arxip&egrave;lag volc&agrave;nic, actualment submergit, sota les aig&uuml;es del Mar d&#39;Albor&aacute;n, entre el Cap de Gata, a la costa espanyola, i el Cap de Tres Forcas (Melilla), en...</div>

Esdeveniments

26/10
Dr. Tina Santl-Temkiv
08/11
Esther Garcés, Daniel Closa i Daniel Arbós

Publicacions recents

Galindo‐Zaldivar J., G. Ercilla, F. Estrada, M. Catalán, E. d\'Acremont, O. Azzouz, D. Casas, M. Chourak, J.T. Vazquez, A. Chalouan, C. Sanz de Galdeano, M. Benmakhlouf, C. Gorini, B. Alonso, D. Palomino, J.A. Rengel, A.J. Gil
Tectonics, DOI: 10.1029/2017TC004941
Fernández-Álvarez F.A., A. Machordom, R. García-Jiménez, C.A. Salinas-Zavala, R. Villanueva
Scientific Reports, 8, 3440. DOI: 10.1038/s41598-018-21501-y
Olivar M.P., T. Contreras, P.A. Hulley, M. Emelianov, C. López-Pérez, V. Tuset, A. Castellón
Progress in Oceanography, 160, 83-100. DOI: 10.1016/j.pocean.2017.12.005

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos