<a href="/pescadors-i-cient%C3%ADfics-estudien-conjuntament-com-mitigar-l%E2%80%99impacte-de-la-pesca-d%E2%80%99arrossegament-sobre">Pescadors i científics estudien conjuntament com mitigar l’impacte de la pesca d’arrossegament sobre el fons marí a Palamós</a><div>26 Novembre 2015 - L&rsquo;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar i la Confraria de pescadors de Palam&oacute;s col&middot;laboren en un...</div> <a href="/investiguen-el-proc%C3%A9s-d%E2%80%99infecci%C3%B3-d%E2%80%99un-par%C3%A0sit-mar%C3%AD-que-t%C3%A9-similituds-amb-el-de-la-mal%C3%A0ria">Investiguen el procés d’infecció d’un paràsit marí que té similituds amb el de la malària</a><div>23 Novembre 2015 - Els par&agrave;sits s&oacute;n una de les principals causes de mortalitat en organismes molt diversos dins dels ecosistemes, i per tant...</div> <a href="/descobreixen-una-sorprenent-estrat%C3%A8gia-dadaptaci%C3%B3-en-els-bacteris-marins">Descobreixen una sorprenent estratègia d&#039;adaptació en els bacteris marins</a><div>20 Novembre 2015 - Un principi general de la biologia &eacute;s que totes les membranes de les c&egrave;l&middot;lules estan formades per fosfol&iacute;pids, &eacute;s a dir, l&iacute;pids que contenen f&ograve;sfor....</div>

Esdeveniments

26/11
Dr. Josep L. Pelegrí

Publicacions recents

García-Olivares A., J. Ballabrera-Poy
Technological Forecasting & Social Change, 90, 587-598. DOI: 10.1016/j.techfore.2014.02.013
Pernice M.C., I. Forn, A. Gomes, E. Lara, L. Alonso-Sáez, J.M Arrieta, F.C.Garcia, V. Hernando-Morales, R. MacKenzie, M. Mestre, E. Sintes, E. Teira, J. Valencia, M.M. Varela, D. Vaqué, C.M. Duarte, J.M. Gasol, R. Massana
ISME Journal, 9, 3, 782-792. DOI: 10.1038/ismej.2014.168
Sunagawa S., L.P. Coelho, S. Chaffron, J.R. Kultima, K. Labadie, G. Salazar, B. Djahanschiri, G. Zeller, D.R. Mende, A. Alberti, F.M. Cornejo-Castillo, P.I. Costea, C. Cruaud, F. d'Ovidio, S. Engelen, I. Ferrera, J.M. Gasol, L. Guidi, F. Hildebrand, F. Kokoszka, C. Lepoivre, G. Lima-Mendez, J. Poulain, B.T. Poulos, M. Royo-Llonch, H. Sarmento, S. Vieira-Silva, C. Dimier, M. Picheral, S. Searson, S. Kandels-Lewis, Tara Oceans coordinators: C. Bowler, C. de Vargas, G. Gorsky, N. Grimsley, P. Hingamp, D. Iudicone, O. Jaillon, F. Not, H. Ogata, S. Pesant, S. Speich, L. Stemmann, M.B. Sullivan, J. Weissenbach, P. Wincker, E. Karsenti, J. Raes, S.G. Acinas, P. Bork
Science, 348, 6237, 1-9. DOI: 10.1126/science.1261359

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos