<a href="/la-recerca-sobre-l%E2%80%99estructura-del-marge-nord-de-tun%C3%ADsia-premiada-com-millor-m%C3%A0ster-de-geologia-la-ub">La recerca sobre l’estructura del marge Nord de Tunísia premiada com a millor Màster de Geologia per la UB.</a><div>10 Octubre 2016 - L&rsquo;any 2012, en el marc d&rsquo;un conveni de col&middot;laboraci&oacute; en recerca amb l&rsquo;empresa REPSOL, membres del grup...</div> <a href="/les-xxxii-trobades-cient%C3%ADfiques-de-la-mediterr%C3%A0nia-reten-homenatge-3-cient%C3%ADfics-de-l%E2%80%99icm">Les XXXII Trobades Científiques de la Mediterrània  reten homenatge a 3 científics de l’ICM.</a><div>6 Octubre 2016 - Van comen&ccedil;ar ahir, a Ma&oacute; (Menorca) les Trobades Cient&iacute;fiques de la Mediterr&agrave;nia - Josep Miquel Vidal, organitzades per l&#39;...</div> <a href="/descriuen-primera-vegada-els-estadis-larvaris-de-tres-esp%C3%A8cies-de-calamars-oce%C3%A0nics">Descriuen per primera vegada els estadis larvaris de tres espècies de calamars oceànics.</a><div>5 Octubre 2016 - Cient&iacute;fics de l&#39;Institut de Ci&egrave;ncies del Mar han descrit la morfologia larvaria de les tres esp&egrave;cies de cananes de major inter&egrave;s pesquer en l&#39;...</div>

Publicacions recents

Alonso B., G. Ercilla, D. Casas, D.A.V. Stow, F.J. Rodríguez-Tovar, J. Dorador, F.J. Hernández-Molina
Marine Geology, 377, 77-94. DOI: 10.1016/j.margeo.2015.12.016
Casas D., F. Chiocci, D. Casalbore, G. Ercilla, J. Ortiz de Urbina
Geo-Marine Letters, DOI: 10.1007/s00367-016-0458-2
Atienza D., A. Sabatés, S. Isari, E. Saiz, A. Calbet
Journal of Marine Systems, 164, 30-41. DOI: 10.1016/j.jmarsys.2016.08.003

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos