<a href="/atemptats-barcelona-i-cambrils">Atemptats a Barcelona i Cambrils</a><div>17 Agost 2017 - Solidaritat amb les v&iacute;ctimes, amics i familiars de l&#39;atemptat de Barcelona i Cambrils<br />
</div> <a href="/torna-imedjelly-laplicaci%C3%B3-con%C3%A8ixer-en-temps-real-la-pres%C3%A8ncia-de-meduses-en-la-costa-catalana">Torna iMedJelly, l&#039;aplicació per conèixer en temps real la presència de meduses en la costa catalana</a><div>21 Juliol 2017 - Aquest estiu torna iMedJelly carregada de novetats per millorar la gesti&oacute; de les platges de la costa catalana i que tots els usuaris puguin...</div> <a href="/l%E2%80%99ecosistema-del-gel-mar%C3%AD-ant%C3%A0rtic-afavoreix-la-formaci%C3%B3-de-n%C3%BAvols">L’ecosistema del gel marí antàrtic afavoreix la formació de núvols</a><div>20 Juliol 2017 - L&rsquo;escalfament del clima afecta al desenvolupament i la distribuci&oacute; del gel mar&iacute;, tant a l&rsquo;&Agrave;rtic com a l&rsquo;Ant&agrave;rtida. Avui encara hi ha poques evid&egrave;...</div>

Publicacions recents

Berdalet E., R. Kudela, E. Urban, H. Enevoldsen, N.S. Banas, E. Bresnan, M. Burford, K. Davidson, C.J. Gobler, B. Karlson, P. Teen Lim, L. Mackenzie, M. Montresor, V.L. Trainer, G. Usup, K. Yin
Oceanography, 30, 1, 70-81. DOI: 10.5670/oceanog.2017.111
Milisenda G., A. Martínez-Quintana, V.L. Fuentes, M. Bosch-Belmar, G. Aglieri, F. Boero, S. Piraino
Estuarine, Coastal and Shelf Science, DOI: 10.1016/j.ecss.2016.01.002
Reñé A., E. Alacid, R.I. Figueroa, F. Rodríguez, E. Garcés
European Journal of Protistology, 58, 9-25. DOI: 10.1016/j.ejop.2016.11.006

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos