<a href="/un-projecte-europeu-restaurar%C3%A0-h%C3%A0bitats-marins-recuperar-la-biodiversitat">Un projecte europeu restaurarà hàbitats marins per recuperar la biodiversitat.</a><div>29 Novembre 2016 - Les activitats humanes est&agrave; alterant el funcionament dels ecosistemes. Oceans i costes no s&oacute;n excepci&oacute;, i la degradaci&oacute; dels h&agrave;bitats marins amena&ccedil;a la...</div> <a href="/es-publica-el-primer-atles-de-les-formes-del-fons-mar%C3%AD-del-mediterrani-occidental">Es publica el primer Atles de les formes del fons marí del Mediterrani occidental.</a><div>28 Novembre 2016 - Aquest darrer mes Springer International ha publicat el llibre &quot;Atles of Bedforms in the Western Mediterranean&quot;, la primera recopilaci&oacute; d&#39;imatges de les formes del fons...</div> <a href="/m%C3%A9s-de-400-persones-visiten-el-icm-i-el-bo-garc%C3%AD-del-cid-durant-la-21%C2%AA-setmana-de-la-ci%C3%A8ncia">Més de 400 persones visiten el ICM i el B/O García del Cid durant la 21ª Setmana de la Ciència.</a><div>26 Novembre 2016 - Un any m&eacute;s, el nostre centre va participar en la Setmana de la Ci&egrave;ncia obrint a les seves instal&middot;lacions a escoles, instituts i p...</div>

Publicacions recents

Weisse T., R. Anderson, H. Arndt, A. Calbet, P.J. Hansen, D.J.S. Montagnes
European Journal of Protistology, 55, A, 50-74. DOI: 10.1016/j.ejop.2016.03.003
New insights on Antarctic gorgonians age, growth and their potential as paleorecords.
Martinez A., C. Domínguez-Carrió, J.M. Gili
Deep-Sea Research. Part I: Oceanographic Research Papers, 112, 57-67. DOI: 10.1016/j.dsr.2016.03.007
Vila M., R. Abós-Herràndiz, J. Isern-Fontanet, J. Àlvarez, E. Berdalet
Scientia Marina, 80, S1, 107-115.

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos