<a href="/identificada-una-relaci%C3%B3-hoste-par%C3%A0sit-similar-al-joc-de-la-ruleta-russa">Identificada una relació hoste-paràsit similar al joc de la ruleta russa</a><div>25 Maig 2016 - La ruleta russa &eacute;s un joc de conseq&uuml;&egrave;ncies mortals subjecte a l&rsquo;atzar. La vida dels seus participants dep&egrave;n de que el gallet coincideixi amb una de les poques bales del tambor....</div> <a href="/descobertes-unes-riques-comunitats-de-coralls-al-cany%C3%B3-submar%C3%AD-de-palam%C3%B3s">Descobertes unes riques comunitats de coralls al canyó submarí de Palamós </a><div>20 Maig 2016 - Un equip cient&iacute;fic ha descobert al cany&oacute; de La Fonera &ndash;conegut tamb&eacute; com el cany&oacute; de Palam&oacute;s&ndash; unes riques comunitats de coralls profunds, un ecosistema...</div> <a href="/el-projecte-sorpasso-estudiar%C3%A0-els-intercanvis-entre-l%E2%80%99oce%C3%A0-i-l%E2%80%99atmosfera-durant-lantarctic">El projecte SORPASSO estudiarà els intercanvis entre l’oceà i l’atmosfera durant l&#039;Antarctic Circumnavigation Expedition</a><div>22 Abril 2016 - Un projecte d&#39;investigaci&oacute; dirigit per Rafel Sim&oacute;, del Departament de Biologia Marina i Oceanografia,...</div>

Publicacions recents

Cyanobacterial symbionts diverged in the late Cretaceous towards lineage-specific nitrogen fixation factories in single-celled phytoplankton.
Cornejo-Castillo F.M., A.M. Cabello, G. Salazar, P. Sánchez-Baracaldo, G. Lima-Mendez, P. Hingamp, A. Alberti, S. Sunagawa, P. Bork, C. de Vargas, J. Raes, C. Bowler, P. Wincker, J.P. Zehr, J.M. Gasol, R. Massana, S.G. Acinas
Nature Communications, 7, 11071, 1-9. DOI: 10.1038/ncomms11071
Lipid remodelling is a widespread strategy in marine heterotrophic bacteria upon phosphorus deficiency.
Sebastián M., A.F. Smith, J.M. González, H.F. Fredricks, B. Van Mooy, M. Koblí_ek, J. Brandsma, G. Koster, M. Mestre, M. Behzad, P. Pitta, A.D. Postle, P. Sánchez, J.M. Gasol, D.J. Scanlan, Y. Chen
ISME Journal, 10, 968-978. DOI: 10.1038/ismej.2015.172
Introduction to the special issue on the life in Antarctica: Boundaries and gradients in a changing environment (XIth SCAR Biology Symposium).
Gili J.M., R. Zapata-Guardiola, E. Isla, D. Vaqué, A. Barbosa, L. Gracia-Sancho, A. Quesada
Polar Biology, 39, 1-10. DOI: 10.1007/s00300-015-1852-3.

Twitter ICM

Accessos directes

Fotos